Photo: Mikal Schlosser

Bille skal forhindre blodpropper i olien

fredag 11 dec 15
|
af Bertel Henning Jensen
Et protein fra en lille tandbukbille kan blive et sikkert og miljøvenligt alternativ til de kemikalier, der i dag mindsker faren ved transport af olie.

Verdens afhængighed af fossile brændstoffer har miljømæssige konsekvenser, men også selve udvindingen og transporten af olie er farlig. Tænk bare på BP’s boreplatform Deepwater Horizon, der eksploderede i 2010 i den Mexicanske Golf - når det går galt, går det tit rigtig galt.

Et af de steder, hvor der er stor risiko for ulykker, er ude i de kilometervis af rørledninger, der som et gigantisk net af blodårer fragter millioner af liter olie fra boringer til forarbejdningssteder. Ligesom hos mennesket, udgør propper i dette system en trussel. I olieindustrien forebygges den med såkaldte inhibitorer - og her kommer DTU Kemitekniks postdoc Christine Malmos Perfeldt og den lille tandbukbille Rhagium mordax ind i billedet.

"Vi erstatter et kemikalie med et protein. Det kan være ret svært at forstå, hvad der sker, og det er derfor, vi har haft biologer fra RUC med inde over - det var faktisk dem, der opdagede proteinet - for det er to vidt forskellige verdener, der skal kombineres."
Christine Malmos Perfeldt, postdoc, DTU Kemiteknik

Kort fortalt er problemet, at olien krystalliserer i rørene, når temperaturen falder - med risiko for, at der dannes gashydrater - altså ‘blodpropper’ - og lækager til følge. Det har hidtil været både dyrt, besværligt og forurenende at bekæmpe, men tandbukbillen har i sig et protein, der gør den i stand til at leve i temperaturer, der er langt lavere end smeltepunktet for dens kropsvæsker, og dette protein kan bruges til at sikre olieledninger mod dannelse af gashydrater.

“De inhibitorer, der findes nu, kan ikke opfylde den miljømæssige lovgivning i Nordsøen, så derfor vil man gerne finde en grønnere løsning, og her er proteiner gode, fordi de er naturligt forekommende. Proteiner er mere sikre, men også meget dyrere, så det er en af udfordringerne lige nu,“ forklarer Christine Malmos Perfeldt, der har stået bag forskningen i anvendelsen af proteinet.

Protein erstatter kemi

“Det er et interessant projekt, fordi man kombinerer biologien med det kemitekniske. Og så var det spændende for mig, at det var et eksperimentelt projekt, hvor der samtidig var fokus på, om det kunne anvendes praktisk i industrien,” siger Christine Malmos Perfeldt.

“Det, vi gør, er at erstatte et kemikalie med et protein. Det kan være ret svært at forstå, hvad der sker, og det er derfor, vi har haft biologer fra RUC med inde over - det var faktisk dem, der opdagede proteinet - for det er to vidt forskellige verdener, der skal kombineres.“

Selvom proteinet stadig er meget dyrt at fremstille kunstigt, er det sat i produktion i et samarbejde mellem DTU Kemiteknik og Expres2ion Biotechnology i Hørsholm. Her er man glade for projektet, men også bevidste om, at produktionsprisen er et væsentligt parameter for, om det kan blive en succes i fremtiden.

Tror på idéen

“Analysen af, hvor stort potentiale proteinet har, er DTU’s vurdering. Men vi synes, at samarbejdet er interessant, og vi er glade for at være med, for man er jo nødt til at have produktet for at kunne se, hvad potentialet er,” siger Sancha Salgueiro, vicepræsident for forretningsudvikling ved Expres2ion Biotechnologies, der uddyber:

”Både vi og DTU er nødt til at forske videre i proteinet for at blive klogere på bl.a. produktionsomkostningerne, men lige nu fokuserer vi kun på, om proteinet virker. Hvorvidt det er dyrt eller billigt, kommer senere hen.”

Christine Malmos Perfeldt tror på, at grundtanken i hvert fald er et skridt i den rigtige retning - også selv om det ikke lige bliver tandbukbiller, der i fremtiden vil flyde i vores olieledninger:

“Jeg tror, man kan få nogle idéer til at udvikle andre mere bionedbrydelige inhibitorer på baggrund af det, vi laver. Men det her konkrete protein kræver yderligere forskning i produktionsmetoden, inden det kan afgøres, om det har industrielt potentiale, “ siger hun.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere