Foto: Claus Bjørn/Realdania

Indeklimaet på danske skoler trænger til gevaldig forbedring

onsdag 26 okt 16
|

Kontakt

Geo Clausen
Professor, sektionsleder
DTU Byg
45 25 40 25

Kontakt

Jørn Toftum
Professor
DTU Byg
45 25 40 28
Indeklimaet på de danske skoler er for dårligt. Det viser en undersøgelse, som DTU har foretaget i samarbejde med Realdania på 50 skoler over hele landet. Det giver problemer med indlæringen og trivslen, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for børnene, lyder dommen fra professor Geo Clausen, som har været med til at foretage undersøgelsen.

DTU Byg har i samarbejde med Realdania undersøgt indeklimaet på 50 skoler fordelt over hele landet. En af konklusionerne fra denne og tidligere undersøgelser er, at der i mere end halvdelen af klasselokalerne er utilstrækkelig ventilation. Især på skoler uden mekanisk ventilation er der problemer. Her er koncentrationen i op til 78 procent af lokalerne højere end tilladt.

Vi kan ikke være det bekendt over for børnene

Det er simpelthen ikke godt nok, lyder det fra Geo Clausen, professor hos DTU Byg.

”Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt. Hvis vi som voksne ikke kan lide lugten i bageriet, så har vi i princippet en mulighed for at finde en anden arbejdsplads. Det har børnene ikke. De kan ikke bare lige skifte skole, fordi der er dårligt indeklima. Det er vores ansvar. Vi sætter dem der, så skal vi også sørge for, at der er gode forhold i bygningerne,” siger Geo Clausen i udsendelsen Sundhedsmagasinet, der blev vist på DR1 i går aftes.

Dårligt indeklima påvirker læringen

"Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være det bekendt. Hvis vi som voksne ikke kan lide lugten i bageriet, så har vi i princippet en mulighed for at finde en anden arbejdsplads. Det har børnene ikke. De kan ikke bare lige skifte skole, fordi der er dårligt indeklima."
Geo Clausen

I Sundhedsmagasinet besøger lektor Jørn Toftum fra DTU Byg Ravnsholtskolen i Allerød Kommune, som var en af de medvirkende skoler i undersøgelsen. Her demonstrerer Jørn Toftum de målinger, som blev anvendt i undersøgelsen på de 50 skoler, som viser, at det står skidt til med indeklimaet på de danske skoler.

Målingerne viser luftfugtighed, temperatur, støj, lys og CO2-koncentration, der alle er parametre for, om indeklimaet er godt eller dårligt. Efter en uge viste testmålingen på Ravnholtskolen, at luften i klasselokalet var for dårlig i fire ud af fem af de timer, hvor eleverne opholdt sig i lokalet.

Det dårlige indeklima, og i særdeleshed den dårlige luftkvalitet, har den konsekvens, at elevernes evne til at koncentrere sig og lære nyt bliver dårligere.

”Når vi mennesker trækker vejret, indånder vi ilt. Ilten bliver omsat i kroppen, så vi udånder mere CO2, end vi ånder ind. Så hvis man er i et lokale med dårlig ventilation og mange mennesker, som der jo typisk er i et klasselokale, så kan man få en høj CO2-koncentration,” forklarer Jørn Toftum.

Et åbent vindue hjælper – men ventilationsanlæg er bedre

En metode, som kan afhjælpe dårligt indeklima lyder simpel: Husk at lufte ud. For at huske testklassen på Ravnsholtskolen på at gøre netop dette, opstiller Jørn Toftum et ”lyssignal”, der måler luftkvaliteten og skifter farve, når der skal luftes ud.

Det gav en mærkbar forskel i luftkvaliteten at huske regelmæssig udluftning, var dommen fra både elever og lærere på skolen. Alligevel viser målingerne på skolen, at et ventilationsanlæg, der automatisk sørger for udluftning, er den mest effektive metode til at sikre et godt indeklima.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image