DTU støber materialelaboratorium med ny klimavenlig beton. Foto: Torben Eskerod.

DTU tester klimavenlig beton i nyt byggeri

onsdag 27 feb 19

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35

Kontakt

Jacob Steen Møller
Campusdirektør
DTU
45 25 13 03

Grøn beton

Den nye grønne cement består af cirka 62 procent cementklinker, knapt 17 procent kalcineret ler, knapt 17 procent kalksten og resten gips, hvilket giver et markant mindre CO2-aftryk. Traditionel portlandcement består primært af ca. 90 procent cementklinker, og resten er lige dele kalksten og gips. Udfordringen med den type cement er, at produktionen er energiintensiv. På verdensplan står cementproduktion for omkring fem procent af den samlede CO2-udledning. 

Projekt Grøn Beton II

Innovationskonsortiet med titlen 'Grøn Omstilling af Cement og Betonproduktion i Danmark', i daglig tale Grøn Beton II-projektet, nærmer sig sin afslutning. Det overordnede mål i projektet er at udvikle løsninger, som er med til at skabe grundlag for fortsat grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark. Projektet gennemføres i perioden fra marts 2014 til marts 2019 og er medfinansieret af Innovationsfonden. Projektets hjemmeside er www.gronbeton.dk.

Projektparterne bag Grøn Beton II

Aalborg Portland A/S, Dansk Fabriksbetonforening og Dansk Beton i Dansk Byggeri, Unicon A/S, Sweco A/S, Rambøll Danmark A/S, MT Højgaard A/S, Banedanmark, Vejdirektoratet, Femern A/S, Energistyrelsen, Teknologisk Institut (projektleder), DTU Byg, Erhvervsakademiet Lillebælt, Københavns Erhvervsakademi, Via University College, Erhvervsakademi Sjælland og Center for Betonuddannelse.

 
Studerende, forskere og projektpartnerne fulgte med, da en nyudviklet grøn beton blev støbt i en ny laboratoriebygning på DTU Byg.

DTU er blandt de første bygherrer, der opfører konstruktioner med en ny grøn beton, som reducerer CO2-aftrykket på klimaet med op til 30 procent. Det er første gang, at den grønne beton anvendes som væg og gulv i en bygning. Den nye konstruktion opføres som en del af et nyt materialelaboratorium på DTU Byg og skal sammen med tre andre nye brokonstruktioner give unik viden og data om den nye type beton.

"Støbningen med den nye grønne beton er konstruktion og forskning i en arbejdsgang. Det er første gang, at vi kan følge den nye klimavenlige beton her på DTU og se hvordan den udvikler sig over tid"
Jacob Steen Møller, campusdirektør DTU

”Støbningen med den nye grønne beton er konstruktion og forskning i en arbejdsgang. Det er første gang, at vi kan følge den nye klimavenlige beton her på DTU og se, hvordan den udvikler sig over tid. Og så glæder vi os over, at DTU her opfører endnu et værksted som giver de studerende helt unikke muligheder for anvendelsesbaseret forskning i nye byggematerialer,” siger Jacob Steen Møller Campusdirektør på DTU.

Den grønne beton er udviklet i innovationskonsortiet Grøn Beton II, som de sidste fire år har arbejdet med grøn omstilling inden for produktion af cement og beton. DTU Byg er partner i projektet, der ledes af Teknologisk Institut.

"Vi har været interesseret i at opføre nogle demonstrationsbyggerier, hvor vi kan følge udviklingen af de nyudviklede betontyper, der indeholder CO2-reducerende cement og beton og sammenligne dem med de traditionelle betontyper, der anvendes til broer og i byggeriet, siger Lars Nyholm Thrane fra Teknologisk Institut. 

Byggeprojekt og forskning

Den nye støbning med grøn beton indgår allerede i undervisningen på DTU Byg, hvor de studerende med en app kan overvåge, hvordan både den grønne beton og de øvrige betontyper i bygningen hærdes. Der er nemlig indbygget temperaturfølsomme sensorer i betonen, hvilket betyder, at man kan trække data ud, som kan anvendes direkte i undervisningen. Og når bygningen tages i brug om et år, så vil nye studerende kunne hente data fra processen mange år frem. 

Inviterende arkitektur 

Den nye laboratoriebygning er på 2.000 m². Christensen & Co Arkitekter har lagt vægt på at skabe en fagligt inviterende arkitektur med en naturlig tilpasning til omgivelserne. Sammen med de øvrige bygninger bidrager det nye beton- og materialelaboratorium til den urbane fortætning på campus, hvor åbne stueetager med kig ind til laboratorier og studiemiljøer skal være med til at synliggøre den faglige aktivitet på DTU og skabe forbindelse mellem inde og ude. Bygningen bindes sammen med en af instituttets andre store forskningshaller og forbindes med en glasgang til nabobygningen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere