PRRS er en alvorlig svinesygdom. Foto: Mette Buck Jensen/DTU Veterinærinstituttet

Europæisk overvågningscenter for alvorlig svinesygdom etableres i Danmark

mandag 15 dec 14
|

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet
DTU Veterinærinstituttet er med i et nyt stort EU-projekt og skal være europæisk overvågningscenter for PRRS, som har store omkostninger for både økonomi og velfærd hos svin. Målet er bedre bekæmpelse af sygdommen i Danmark og internationalt.

Et nyt projekt på tværs af EU tager nu kampen op med PRRS, som er den virussygdom hos svin, der har størst konsekvenser på verdensplan - inklusiv Danmark. Den giver enorme økonomiske tab og rammer dyrevelfærden hårdt, og nye endnu mere sygdomsfremkaldende strenge er endda i fremgang.

Sygdommen medfører blandt andet aborter hos søer og høj dødelighed blandt smågrise. Og der bliver desuden brugt store mængder antibiotika på at behandle PRRS-associerede vejrtrækningsproblemer.

Professor Lars Erik Larsen fra Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet leder den danske deltagelse i projektet, som består i at etablere et overvågningscenter, som skal kortlægge hvilke typer af PRRS, der bliver fundet ved udbrud i Europa. Dette skal blandt andet ske ved hjælp af en ny hurtig sekventeringsmetode, der er blevet udviklet på DTU Veterinærinstituttet.

”Ved at sætte sådan en overvågning op forventer vi at få et klart billede af hvilke meget smitsomme og sygdomsfremkaldende strenge af PRRS, der er til stede i Europa, samt hvordan udviklingen er blandt dem,” siger Lars Erik Larsen og fortsætter:

"Det vil give os en masse viden, som vi blandt andet kan bruge til at optimere vores diagnostik, udvikle vacciner og målrette bekæmpelsen af PRRS.”

Udover DTU Veterinærinstituttet deltager også Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) i England, Institute of Virology and Immunoprophylaxis i Schweiz, INRA i Frankrig og Ghent University i Belgien i det europæiske projekt, der bærer titlen Control of highly virulent/pathogenic European porcine reproductive and respiratory syndrome viruses (KILLeuPRRSV).

De andre partnere skal blandt andet sikre bedre forståelse af, hvad der foregår under infektion med dette virus og ikke mindst udvikle vacciner mod sygdommen.

Partnerne i det nye projekt samarbejder allerede om blandt andet EU-projektet PoRRSCon, og dette arbejde vil blive videreført i det nye projekt. Som en del af arbejdet vil der i 2015 blive afholdt en international PRRS kongres i Ghent, hvor de seneste resultater vil blive præsenteret.

De danske aktiviteter har modtaget næsten 900.000 danske kroner i støtte fra Innovationsfonden i Danmark, og projektet er en del af Coordination of European research on animal health and welfare (ANIHWA ERA-Net).

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere