Over 21 millioner til banebrydende forskningsprojekter

torsdag 06 jun 13

Kontakt

Cathrine Frandsen
Professor
DTU Fysik
45 25 31 67

Kontakt

Thomas Willum Hansen
Professor
DTU Nanolab
45 25 64 76

Om Sapere Aude

Sapere Aude er Det Frie Forskningsråds karriereprogram, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt.

Programmets vigtigste formål er:

  • at styrke forskningens vækstlag og udvide talentmassen
  • at finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe tydelige karriereveje for de dygtigste forskere
  • at forberede eliten til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)

27 forskningsprojekter modtager i denne omgang bevillinger indenfor Sapere Aude-programmet. Bevillingerne beløber sig til i alt godt 214 millioner kroner.

Læs mere om bevillingerne og Sapere Aude-programmet i pressemeddelelsen fra Det Frie Forskningsråd.

DTU modtager tre Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd på tilsammen over 21 millioner kroner. 

Plastsolceller, magneter af nanopartikler og mere stabile materialer til katalysatorer er tre områder, der får endnu større fokus efter Det Frie Forskningsråd karriereprogram Sapere Aude har givet tre bevillinger til forskere på DTU.

Bevillingerne fordeler sig på DTU Energikonvertering, hvor Professor Frederik Christian Krebs har modtaget en DFF-Topforsker-bevilling, på DTU Fysik hvor Lektor Cathrine Frandsen modtager en DFF-Forskningsleder-bevilling og på DTU CEN, hvor Seniorforsker Thomas Willum Hansen ligeledes modtager en DFF-Forskningsleder-bevilling.

Bæredygtige plastsolceller

Professor Frederik Christian Krebs fra DTU Energikonvertering har modtaget en DFF-Topforsker-bevilling på ca. 8,4 millioner kroner. til et forskningsprojekt om Bæredygtig fremstilling og genbrug af plastsolceller med meget lavt energiindhold.

"Plastsolceller har potentiale til at dække en væsentlig del af fremtidens fossilfrie energiforsyning, fordi den kan masseproduceres til en lav pris og afsætter et lavt CO2 aftryk. Projektets idé er at udnytte Danmarks etablerede ekspertise på området til at skabe det nødvendige vidensfundament for en fremtidig plastsolcelle industri. Fokusområdet er blæk, som gør det muligt at fremstille miljøvenlige plastsolceller både hurtigt og i stor skala i én trykke-proces. Det skal ske uden brug af materialer, som har begrænset tilgængelighed, baseret på vand og ikke skadelige opløsningsmidler, og derudover skal solcellens materialer kunne recirkuleres og høste ligeså meget energi, som blev benyttet til at producere den,” forklarer Frederik Christian Krebs.

DFF-Topforsker-bevillinger retter sig mod excellente forskere på professorniveau, der får mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på 5 år. 

Læs mere om Frederik Christian Krebs og hans projekt her.

Nye magneter af nanopartikler

Lektor Cathrine Frandsen fra DTU Fysik har modtaget en DFF-Forskningsleder-bevilling på ca. 7 millioner kroner til at finde ud af, hvordan man kan designe nye kraftige magneter ved at lade magnetiske nanopartikler organisere sig i et kompositmateriale.

”Man kan i dag lave ekstremt kraftige mini-magneter, som bl.a. findes i legetøj, hvor man kan imponeres over hvor stærke de magnetiske kræfter er. Men måske tænker man ikke over, at sådanne super-magneter er nøglen til at lave strøm om til bevægelse i en el-bils motor, eller modsat, til at lave bevægelse til strøm i en vindmølles generator. Med den udvikling vi oplever indenfor især grøn teknologi, effektivisering og miniaturisering, er der behov for at lave magneter, der er mindst dobbelt så kraftige som nu. I dette projekt prøver jeg at finde ud af, hvordan man kan designe nye kraftige magneter ved at lade forskellige typer af magnetiske nanopartikler organisere sig i et kompositmateriale,” fortæller Cathrine Frandsen.

DFF-Forskningsleder-bevillinger henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, og giver mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år.

Læs mere om Cathrine Frandsen og hendes projekt her.

Stabile materialer til katalysatorer

Seniorforsker Thomas Willum Hansen fra DTU CEN har modtaget en DFF-Forskningsleder-bevilling på ca. 6 millioner til at forske i katalytiske systemers virkemåde på atomart niveau, og hvordan processer og materialer kan optimeres.

"Nanopartikler anvendes bl.a. i katalysatorer til rensning af udstødningsgas i biler og andre forbrændingsmotorer. Oftest befinder katalysatoren sig i en kombination af høj temperatur og reaktiv gas atmosfære hvor formen af nanopartiklerne kan ændres og smelte sammen i større partikler. Begge effekter kan resultere i nedsat aktivitet. Med stigende priser på metallerne der anvendes i disse katalysatorer, er en grundlæggende forståelse af katalytiske nanopartiklers form og dynamik nødvendig for at kunne designe konkurrencedygtige katalysatorer. I dette projekt vil vi drage nytte af elektronmikroskopi og computersimuleringer til at bestemme hvilke parametre, der definerer nanopartiklers form og dynamik. Og den forståelse kan hjælpe med at udvikle mere stabile materialer,” forklarer Thomas Willum Hansen.

DFF-Forskningsleder-bevillinger henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, og giver mulighed for at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til fire år.

Læs mere om Thomas Willum Hansen og hans projekt her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere