Ihærdige studerende får ekstra diplom til CV'et

tirsdag 23 sep 14
|

Kontakt

Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab
40 51 44 10
Rektor Anders Bjarklev og koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, Marianne Thellersen, har ved en ceremoni uddelt diplomer til de studerende, der i løbet af året har ydet en ekstra indsats i ét af DTU’s bæredygtige studenterdrevne projekter, de såkaldte 'Blue Dot'.

”Blue Dot er projekter, der håndterer virkelige problemer til gavn for samfundet. I har med stor succes udviklet tværdisciplinære løsninger i teams med eksterne stake holders, og I har gjort det fantastisk godt,” sagde rektor Anders Bjarklev i en tale mandag den 22. september, hvor han ikke kunne skjule stoltheden over de studerende, der minutter efter skulle modtage et diplom for en ekstraordinær indsats i et Blue Dot projekt.

Af de 150 studerende, der igennem året har deltaget i et Blue Dot-projekt, har omkring 63 udmærket sig ekstra ved at påtage sig ledelsesmæssigt ansvar, skrevet en større afhandling om projektet eller på anden vis lagt ekstra timer ud over de anførte. Det er dem, der har modtaget et ekstra bevis for deres engagement.

”Vi giver dem diplomer, så de har noget særligt at vedlægge CV’et. De her studerende tager ansvar over diffuse og komplekse problemløsningsprocesser, og det vil vi gerne honorere,” fortæller Marianne Thellersen.  

En ekstraordinær indsats

Også hun påpegede i sin tale, hvordan en ekstraordinær indsats giver ekstraordinære resultater, og at Blue Dot-studerende gør noget særlig for dem selv, universitetet og samfundet, når de løser udfordringer for os alle sammen.

De omtrent 150 DTU-studerende har i løbet af det forgangne år deltaget i et Blue Dot projekt, der strækker sig fra landjorden og helt ud i rummet. De har konstrueret en økobil, der kører over 600 km på 1 liter benzin, en satellit, der skal måle trækfugles adfærd, brygget klimavenlig humle i DTU’ bæredygtige bryghus, lavet robotter og skabt et hus opført i bæredygtige materialer, der genererer mere energi, end det bruger – og ikke mindst høstet verdensrekorder, erobret Europamesterskaber og fået megen positiv omtale for deres kreative brug af deres ingeniørkundskaber.

Blue Dot-projekterne er ekstra-curriculære aktiviteter, der indbringer de studerende ECTS-points ved, at de sammen løser ingeniørmæssige udfordringer fra virkeligheden på tværs af semestre, studieretninger og individuelle studieplaner. Det hedder sådan for at symbolisere, at man i disse projekter ser kloden oppefra.

Prisoverrækkelsen foregår en gang om året. Det var det splinternye innovationsværksted DTU Skylab, der i år lagde lokaler til festlighederne.

Om Blue Dot:

DTU Blue Dot er fortællingen om omstillingen til et bæredygtigt samfund. Det er stedet, hvor de studerende arbejder som ingeniører. På tværs af semestre, studieplaner og studieretninger arbejder studerende med en ingeniøropgave, som er større end den enkelte studieplan, det enkelte semester, men som er til gavn for samfundet.

Fælles for projekterne er:
• De overskrider projektarbejdets normale rammer ved at sætte læring ind i en ny sammenhæng og arbejde med virkelige og relevante ingeniørprojekter.

• Resultatet skal kunne anvendes i praksis og f.eks. præsenteres ved en ingeniørkonkurrence eller lignende.

• Projekterne involverer tæt kontakt til erhvervslivet eller andre relevante eksterne – såvel som interne – interessenter.

• De er fagligt meget krævende og fordrer et engagement ud over det sædvanlige i forhold til projektets teoretiske såvel som praktiske udfordringer. De afspejler altid en ingeniørs virkelighed i deres opbygning (og organisering).

• De er tværfaglige og kræver intensivt teamsamarbejde mellem forskellige ingeniørdomæner med henblik på at finde den optimale løsning på konkrete ingeniørmæssige problemstillinger eller udfordringer.

• De har åbne problemstillinger, der kræver kreative løsninger, som de studerende selv skal udtænke og beskrive, planlægge og igangsætte samt færdiggøre (dele af).

• De resulterer i bæredygtige løsninger.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere