Foto Stamers Kontor

Lad os samarbejde om at få flere i uddannelse

tirsdag 04 maj 21
Synspunkt Lad os undgå uddannelsessnobberi og silotænkning og i stedet stå sammen om at få alle unge med, når vi planlægger det fremtidige uddannelsessystem.

I den seneste tid har man kunnet læse bekymrende overskrifter om, at alt for få unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Og samtidig peger flere på, at problemet skal løses ved at begrænse adgangen til gymnasiet. Men for mig at se er det meget vigtigere at arbejde for, at de mange, som i dag ikke følger nogen af sporene, får den hjælp, der skal til for at gøre dem i stand til at tage en uddannelse.

Jeg er helt enig i, at vi skal undgå uddannelsessnobberiet. Størstedelen af de unge mennesker skal ikke nødvendigvis gå gymnasie- og universitetsvejen. Erhvervsuddannelserne er særdeles vigtige, og vi skal arbejde for at få flere unge til at vælge dem.

Alligevel vil jeg påstå, at vi faktisk har brug for flere dygtige universitetsuddannede. De kan nemlig være med til at udvikle teknologier, der fx kan hjælpe dem, som har svært ved at læse. Jeg mener i det hele taget, vi bør bruge flere midler på at løfte dem, der er faldet ud uddannelsessystemet, og give dem den håndsrækning, de har brug for.

Der er store muligheder i teknologiske løsninger, som kan komplettere de unges kompetencer. Derfor vil det også være et skridt i den rigtige retning at satse på at uddanne flere til at skabe dem. Det er vi meget optaget af på DTU, hvor det er vores vision at udvikle teknologi for mennesker.

Alle unge fortjener en tilknytning til uddannelsessystemet og muligheden for – uanset fagligt og socialt udgangspunkt – at få styrket deres kompetencer, blive hjulpet videre og blive en del af arbejdsfællesskabet. Som samfund har vi hverken menneskeligt eller økonomisk råd til at afskrive syv procent af en ungdomsårgang. Så lad os undgå uddannelsessnobberi og silotænkning og i stedet stå sammen om at få alle unge med, når vi planlægger det fremtidige uddannelsessystem.