Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Omfattende brug af potentielt sundhedsskadelige fluorerede stoffer

onsdag 23 okt 13
|

Kontakt

Gitte Alsing Pedersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 73

Swerea IVF AB

Stefan Posner
+46 76 147 6307
Stefan.Posner@swerea.se

Press koordinator for the PFAS/Nordfluor workshop

Robin Vestergren
Norwegian Institute for Air Research
+46 76 205 9826
rv@nilu.no

Flere og flere videnskabelige studier peger på, at perfluorerede stoffer er kræftfremkaldende eller på anden vis sundhedsskadelige. I de nordiske lande bruges nye per- og polyfluorerede stoffer til erstatning for stoffer med kendte sundhedsskadelige effekter, men der mangler metoder til at påvise stofferne og viden om eksponering og deres mulige skadelige virkninger. DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af en international workshop i Helsingør den 27.-29. oktober 2013, som sætter fokus på stofferne.

Organiske fluorerede forbindelser er fundet i mange almindelige forbrugerprodukter. Nogle fluorerede stoffer kan være problematiske for miljøet og menneskers sundhed, for eksempel de såkaldte perfluorerede stoffer. Disse stoffer forekommer ikke naturligt i naturen, nedbrydes meget langsomt og ophobes i mennesker og dyr.

En nordisk undersøgelse og kortlægning foretaget af blandt andre DTU Fødevareinstituttet viser, at et stort antal fluorerede stoffer bliver brugt i de nordiske lande. De få tilgængelige data peger på specifikke skadelige effekter på mennesker og miljøet.

Manglende data og analysemetoder 

Undersøgelsen viser desuden, at der er betydelige huller i vores viden om de fleste fluorerede stoffer. Det gælder både viden om deres præcise kemiske sammensætning i de kommercielle produkter, de producerede mængder, og hvor meget de bruges i Norden. Noget af den manglende viden kan skyldes forretningshemmeligheder i virksomhederne på det nordiske marked. 

"I øjeblikket mangler vi de nødvendige metoder til at kunne påvise de fleste af de kommercielt brugte fluorerede stoffer, som kan ende i fødevarer og i miljøet. Derfor er der behov for at udvikle sådanne metoder og behov for bedre at forstå de biologiske mekanismer bag de potentielt skadelige virkninger af de forskellige fluorerede stoffer ", siger kemiker Xenia Trier fra DTU Fødevareinstituttet.

Erstatning med andre potentielt skadelige stoffer
Hvis et stof anses for at være giftigt, fører det i mange tilfælde til substitution med andre fluorerede stoffer med lignende egenskaber. Men det er nødvendigt både at teste og forstå hvilke mekanismer, der gør fluorforbindelser giftige, så vi ikke begår den fejl at erstatte til et andet lignende skadeligt kemikalie.

Den gode nyhed er, at eftersom fluorerede stoffer er skabt af mennesker, er det muligt at nedbringe brugen og dermed den menneskelige eksponering.

Som den nordiske undersøgelse eksempelvis illustrerer, faldt indholdet af det fluorerede stof PFOS i menneskers blod i de vestlige lande efter udfasning af PFOS. Men de fluorerede stoffer, som blev brugt i stedet, og som indeholder fluortelomer-alkoholer, kan omdannes til andre skadelige stoffer såsom perfluorcarboxylsyre (PFOA).                                              

"Der er behov for yderligere at regulere anvendelsen af fluorerede stoffer i forbrugerprodukter både nationalt og internationalt," påpeger seniorforsker Stefan Posner fra Swerea IVF AB og hovedforfatter til den nordiske undersøgelse.

International workshop
DTU Fødevareinstituttet, Københavns Universitet, Stockholm Universitet, Århus Universitet, Nordic Institute of Product Sustainability, Environmental Chemistry and Toxicology, Hochschule Fresenius og University of Amsterdam er den 27.-29. oktober 2013 arrangører af den 5. internationale workshop om fluorholdige forbindelser: Per- and polyfluorinated alkyl substances – PFAS: Fluorinated compounds in materials, humans and the environment - Current knowledge and scientific gaps, PFAS/Nordfluor workshoppen.

Fokus på workshoppen vil være status på den nuværende viden inden for epidemiologi, analyse, eksponering, human biomonitering, transport, toksicitet, produktion og regulering, og hvor der mangler videnskabelig viden.

Læs mere

Se den nordiske undersøgelse: Per- and polyfluorinated substances in the Nordic Countries. Use, occurrence and toxicology (pdf). Undersøgelsen er gennemført i regi af og betalt af Nordisk Ministerråd. Medlemmer af den nordiske arbejdsgruppe var Swerea IVF, Sverige, Force Technology, Danmark, Matis, Island, NILU, Norge, Århus Universitet, Danmark, NIPSECT, Danmark, DTU Fødevareinstituttet, Danmark.

Læs mere om PFAS/Nordfluor workshoppen og se listen over medlemmerne af styrekomiteen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere