Nyt kursus på DTU skal kvalificere debatten om Arktis

onsdag 28 aug 13

Kontakt

Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
45 25 22 55
Hvordan får man fat i arktiske råstoffer som olie og gas, uden at det går ud over naturen? Et nyt kursus på DTU skal give politikere, myndigheder og konsulenter nogle af svarene.

Debatten om fordele og ulemper ved udvinding af mineralske ressourcer i Arktis er aktuel, og udviklingen kræver uddannede aktører på alle niveauer. For at imødekomme behovet hos politikere, myndigheder, konsulenter og operatører udbydes dette efterår et nyt kursus om forebyggelse af miljøeffekter fra råstofaktiviteter på Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Kurset er udviklet i et tæt samarbejde mellem Center for Arktisk Teknologi (Artek) – DTU og Arktisk Forskningscenter/Institut for Bioscience – Aarhus Universitet (AU). AU bidrager med undervisning inden for deres mangeårige erfaringsområder, såsom miljøvurdering, økosystem sensitivitet og lovgivning. Desuden underviser AU i oliespildsberedskab, mens ARTEK bidrager inden for mineaffaldskarakterisering og tekniske aspekter vedrørende metoder til at minimere miljøeffekter af råstofaktiviteter. I tillæg bidrager både GEUS, DMI og relevante virksomheder med gæsteforelæsninger

Læs mere om kurset her 

Se kursusbeskrivelsen her  

Relaterede Videoer