Foto Ditte Valente

Roskilde Festival: Affaldet bliver målt og vejet

tirsdag 30 jun 15
|
af Bjørn Lymann Jespersen

To af årets projekter på Roskilde Festival tager fat i et evigt aktuelt emne, nemlig de enorme mængder affald en midlertidig by med 130.000 indbyggere kan producere. Der skal måles og analyseres, både på affaldet, men også på publikum.

Hvor meget skrald, bliver egentligt smidt ud, kan folk finde ud af at sortere det og hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved dit roskilde-telt, når den sidste musik er døet ud? Det er nogle af de spørgsmål, to af DTU’s projekter Roskilde Festival 2015, vil forsøge at finde svar på.

I områderne East og West vil man kunne finde to 18 kvm store sorteringsvægge, med huller til stole, pavilloner, telte og øldåser. Her skal gæsterne sortere affaldet, men kan også følge med i hvor meget den anden station har smidt ud og dermed konkurrere om at blive Roskilde-mester i affaldssortering.

“Ideen bygger på, at vi skal gøre det nemmere og sjovere for folk at sortere deres affald og med en station i område East og West, bruger vi konkurrenceelementet til at få folk med på ideen,” forklarer Jonas Bager, der en af de fire studerende bag projektet.

“Det har været interessant at følge med i hvordan de to områder smider skrald ud. I East er der stort set ikke blevet smidt noget ud fra lørdag til mandag, mens der har været fuld tryk på stationen i West,” fortæller Jonas Bager.

"I East er der stort set ikke blevet smidt noget ud fra lørdag til mandag, mens der har været fuld tryk på stationen i West"
Jonas Bager, DTU-studerende

Samarbejde har gjort det muligt

Sammen med sorteringsvæggen har holdet udviklet en web-app, der gør det meget nemt for de frivillige at optælle skraldet på iPads.

“Ved at bruge tablets og vores web-app, kan vi opdatere resultaterne, med det samme, så publikum kan følge med i real time”, siger Jonas Bager.

Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med Roskilde Festivals eksisterende affaldssortering ReAct, der syntes projektet passede godt ind i Festivalens ideer.

“Samarbejdet har lettet arbejdsbyrden en del og har været altafgørende for vores frivilligkontakt, så projektet kunne blive til virkelighed,” fortæller Nana Rose-Broch, der har stået for kontakten med Festivalen.

Når Festivalen er slut håber holdet, at man kan få nogle data, som ikke har været mulige før, så der i fremtiden bliver endnu bedre affaldssortering.

“I år bliver første gang, at der kommer reelle data på, hvad for noget affald, der smides ud og hvor det kommer fra, og det håber vi kan give en ide om, hvor man skal lave en bedre kommunikation og indsats til næste år,” siger Jonas Bager.

Publikum analyseres

Men det er ikke kun affaldet, der skal analyseres på dette års festival, Det er også publikums holdning til genbrug, specifikt telte.

Der skal nemlig analyseres på hvordan de ca. 50.000 telte, gasterne hvert tager med på festival, påvirker miljøet, og hvad festivalgæsterne gør ved teltene, når festivalen er ovre.

Holdet bag projektet, bestående af Natascha Østergaard, Laura Skovgaard Thorsted, Maria Tyrychtrova og Signe Walther,  vil i løbet af festivalen dele omkring 200 fysiske spørgeskemaer ud til gæsterne, hvor de skal svare på, hvad de vil gøre med deres telt efter festivalen. Derudover har de produceret klistermærker med QR-koder, så gæsterne kan udfylde skemaet digitalt.

“Vores projekt skal primært bruges til analyse, men også til at vise den miljøpåvirkning teltene har, fx hvis alle gæsterne gav dem til velgørenhed eller hvis alle telte blev produceret af festivalen. Forhåbentlig kan resultaterne bruges til en holdningsændring hos gæsterne på festivalen og i sidste ende en mere bæredygtig festival,” forklarer de fire studerende.

Begge projekter vil være i gang under hele Roskilde Festival, hvorefter holdene kan begynde at analysere på resultaterne.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere