Foto Mikal Schlosser

Fremgang i kvote 2-ansøgere til DTU

tirsdag 24 mar 20
|

Kontakt

Lars D. Christoffersen
Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 09

Kvote 2-ansøgere

I alt 56.688 har i år valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2. Kvote 2 er for ansøgere til de videregående uddannelser, der vurderes på et andet grundlag end alene karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse.

Derudover skal ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende, også søge om optagelse inden fristen 22. marts.

Kilde: UMF. Læs mere 


DTU er samlet gået frem fra 2.500 kvote 2-ansøgere i 2019 til 2.700 i 2020.

DTU har modtaget otte procent flere ansøgninger ved kvote 2-fristens udløb i år i forhold til sidste år. Det betyder, at DTU samlet set er gået fra 2.500 kvote 2-ansøgere i 2019 til 2.700 i år.

DTU mærker især fremgang blandt bacheloruddannelserne, hvor antallet af ansøgere er steget med 15 procent i forhold til 2019. Det er bl.a. Byggeteknologi, Fysik og nanoteknologi, Kemi og teknologi, Cyberteknologi samt Vand, bioressourcer og miljømanagement, der har oplevet en stor procentvis fremgang. Det glæder Lars D. Christoffersen, der er dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø på DTU.

”Set i lyset af ingeniørmanglen i Danmark, er det glædeligt at se den stigende interesse for at læse på DTU’s uddannelser,” siger han.

Samtidig er der en lille nedgang i søgningen til diplomingeniøruddannelserne på to procent.

”Trods en mindre nedgang blandt diplomingeniørretningerne hæfter jeg mig ved, at både Arktisk byggeri og infrastruktur samt ikke mindst Fiskeriteknologi har fået en flot stigning. Desuden ses en fremgang for Mobilitet, transport og logistik. Denne fremgang skal gerne fortsætte,” siger Lars D. Christoffersen.

Fristen for at søge om optagelse via kvote 2 blev udskudt en uge på grund af den helt særlige situation, som Danmark står i med covid-19.

Som udgangspunkt holder Uddannelses- og Forskningsministeriet fast i de øvrige frister i forbindelse med optagelse på en videregående uddannelse. Det betyder, at fristen for at søge om optagelse via kvote 1 fortsat er 5. juli 2020 kl. 12, og at alle ansøgere for både kvote 1 og kvote 2 vil få svar på deres ansøgning den 28. juli 2020.