Udstyr fra hospitaler genbruges i ulandene

fredag 27 maj 16
|

Kontakt

Rana Al-Tayar
Master
DTU Bioengineering

Fakta om Engineering World Health

Engineering World Health er en verdensomspændende non-profit-organisation, der bruger ingeniørviden til at forbedre sundhedstilstandene i verdens fattigste egne. DTU’s lokalafdeling har eksisteret i tre år og har blandt andet stablet et Nepal-projekt på benene. I sommeren 2016 rejser 11 DTU-studerende dertil.

Se mere på Engineering World Health DTU.

Engineering World Healths lokalafdeling på DTU reparerer medicinsk udstyr til ulande. Rana Al-tayar er en af dem, der hjælper hjemmefra.

Når hospitaler og virksomheder donerer medicinsk udstyr til hospitaler i ulande, er der risiko for, at det enten ikke virker, eller at modtagerne ikke forstår at bruge det. Det forsøger den verdensomspændende organisation Engineering World Healths lokalafdeling på DTU at gøre noget ved. Rana Al-tayar, som studerer Medicin og Teknologi på 6. semester, er en af de ansvarlige for, at udstyret er i orden, inden det bliver sendt afsted.

”70 procent af det donerede medicinske udstyr, der bliver sendt afsted til ulande, er ikke stabilt nok til at kunne virke over en længere periode. Typisk er det gammelt udstyr, der har ligget på et lager i virkelig mange år, inden det er blevet doneret,” fortæller hun.

Når EWH sender studerende afsted til ulandene for at hjælpe til i felten, får de somme tider tilbagemelding om, at udstyret ligger ubrugt hen i store skrotbunker.

”Oftest er det bare et simpelt problem, som kan løses meget hurtigt. Men når udstyret doneres, følger der som regel ikke manualer til brugere eller teknikere med, og hvis der gør, er det oftest på et sprog, modtagerne af udstyret ikke forstår. De ved måske ikke engang, hvad det er for noget udstyr, da det kan være for højteknologisk i forhold til deres normale standard.”

"Det nytter ikke noget, at man sender udstyr afsted, som kun kan bruges i fem år. Det er meningen, at det donerede skal kunne hjælpe landet på længere sigt og ikke kun på kort sigt."
Rana Al-tayar, studerende på Medicin og Teknologi

Photo: Rana Al-tayar 
Foto: Rana Al-tayar

Udstyr skal testes

Den lokale afdeling af EWH på DTU arbejder på at kommunikere til donationsyderne, at de er nødt til at teste og reparere udstyret, inden det bliver sendt afsted.

”Det nytter ikke noget, at man sender udstyr afsted, som kun kan bruges i fem år. Det er meningen, at det donerede skal kunne hjælpe landet på længere sigt og ikke kun på kort sigt. Man skal finde ud af, om det kan bruges, om der er brug for det, og om det kan holde på længere sigt.”

Ud over at udbrede budskabet om bagsiden ved ukritiske donationer, reparerer de studerende i DTU’s afdeling selv udstyr ved såkaldte ’repair workshops’. F.eks. har et hold studerende brugt tre hele dage på bl.a. at teste operationslamper, muskelstimulatorer og patientsenge hos Haldor Topsøe.

Udvikling af lavteknologi

I det hele taget handler EWH’s arbejde om at gøre sundhedsteknologi lettere tilgængelig for de ressourcesvage lande.

”Vi udvikler også lavteknologisk udstyr, som ikke er så kompliceret, og som ikke belaster landet økonomisk. Det skal være simpelt at bruge, og det skal kunne bruges over en længere periode. Elektroder til måling af EKG, altså hjerterytmen, kan faktisk skiftes ud med kapsler fra sodavand, hvilket er langt billigere og mindre ressourcekrævende,” forklarer Rana.

”Også geléen, som bruges til EKG-måling, kan erstattes med andet materiale, så længe det indeholder elektrolytter og kan lede. Så det kan i princippet være alt, som indeholder salt.”

Relaterede Videoer  

Vis flere