Fødevareanalyse

Frugt og grønt som kilde til fødevareoverførte sygdomme

tirsdag 02 okt 12

I de seneste år har der både i Danmark og internationalt været øget fokus på frugt og grønt som kilde til fødevareoverførte sygdomme hos mennesker. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at effektiv forebyggelse af sygdomme hos mennesker fra forurenet frugt og grønt bør ske så tæt på kilden som muligt. Men der mangler stadigvæk viden om, præcis hvilke typer frugt og grønt der er de største kilder til smitte med sygdomsfremkaldende bakterier.  

Det har i medierne været fremme, blandt andet i artikler i Berlingske den 30. september, at frugt og grønt i stigende grad er kilde til udbrud af fødevareoverførte sygdomme hos mennesker. De sygdomsfremkaldende bakterier kan for eksempel stamme fra brug af forurenet vand til vanding af afgrøder eller til efter­følgende skylning af produkterne før pakning. 

Læs hele pressemeddelelsen fra DTU Fødevareinstituttet   

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere