Foto: Colourbox

Erratum- Rapport om "Udviklingen i bilers passive sikkerhed"

mandag 19 mar 12
|
Beregningsfejl i rapporten
Efter offentliggørelsen af rapporten "Udviklingen i bilers passive sikkerhed" d. 15.03.2012 er der desværre blevet konstateret en fejl i rapporten. Fejlen knytter sig til beregningerne bag tabel 5.4 i afsnit 5.4.2 og bevirker, at dette scenaries effekt på antallet af dræbte og tilskadekomne i uheldene er væsentligt overvurderet. Fejlen påvirker ikke de overordnede konklusioner, som fremgår af den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med rapportens offentliggørelse. Rapporten er taget af instituttets hjemmeside, men en revideret version, hvor fejlen er rettet, forventes at være klar i starten af næste uge.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image