Beredskab og overvågning

søndag 03 mar 13
|
Kommer der udbrud af veterinære sygdomme, der kan smitte mennesker eller få store konsekvenser for økonomi, velfærd, produktion og eksport for det danske husdyrbrug, er en hurtig og sikker diagnose afgørende. DTU Veterinærinstituttets forskning i sygdomme samt ekspertise i diagnostik sikrer et optimalt beredskab.

DTU Veterinærinstituttet er en vigtig del af Danmarks veterinære beredskab og står i første geled i kampen mod ondartede smitsomme husdyrsygdomme. Instituttet er ansvarlig for den laboratoriemæssige del med analyser, der kan be- eller afkræfte mistanker om smitte. Det vil sige, at instituttet hurtigst muligt skal stille en diagnose ved mistanke om udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos husdyr og på den måde bidrage til en effektiv sygdomsbekæmpelse. Instituttet har derfor et bredt funderet beredskab med teknologier, laboratorier og forsøgsdyrfaciliteter til forskning i og håndtering af betydningsfulde sygdomme. Og har ekspertise i alvorlige sygdomme som mund- og klovesyge, svinepest, bluetongue, newcastle disease, miltbrand, egtvedsyge, tuberkulose, kogalskab (BSE), rabies, west nile fever samt fugleinfluenza. 

Rådgiver myndighederne 

Forskerne er dermed optimalt forberedt på at kunne diagnosticere, rådgive om og deltage i håndteringen af udbrud af såvel kendte, som nye sygdomme. Diagnosen videregives til Fødevarestyrelsen, der beslutter, hvordan en situation skal håndteres, f.eks. ved at oprette restriktions- eller overvågningszoner og aflive smittede dyr. Jo hurtigere dette sættes i værk, des bedre og mere effektivt kan udbruddet begrænses og bekæmpes. Det akutte laboratorieberedskab sættes ind både ved mistanke om og ved udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Sygdomme, der kan smitte til mennesker eller få store konsekvenser for både økonomi, velfærd, produktion og eksport af for eksempel svin, kvæg, fjerkræ og fisk. 

Overvågning og forskning 

De nationale overvågningsprogrammer for husdyrsygdomme og zoonoser (sygdomme og infektioner, som overføres mellem dyr og mennesker), som instituttet ligeledes står for, understøtter beredskabet og fører til hurtigere opdagelse af sygdomme og udbrud. Så der dermed kan sikres optimal dyreog folkesundhed samt opretholdes et effektivt og bæredygtigt husdyrhold. Instituttet udfører en række diagnostiske analyser på kommerciel basis. Da metoder og udstyr er de samme, som anvendes ved mistanker og udbrud af alvorlige husdyrsygdomme, betyder denne aktivitet, at laboratoriet holder sig løbende opdateret og kan opretholde et effektivt beredskab. Instituttets forskning og diagnostiske ekspertise er en meget vigtig forudsætning for kvaliteten af det veterinære beredskab. Forskningen i virologi, immunologi, vaccinologi, epidemiologi, bakteriologi og patologi er nemlig kerneforudsætningen for, at instituttet kan levere et optimalt beredskab og formidle den nyeste veterinære viden til myndigheder, erhvervsliv og studerende.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere