Lunge fra sæl. Foto. DTU Veterinærinstituttet

Dødfundne sæler fra Anholt svækket af fugleinfluenza

onsdag 06 aug 14
|

Foto af lunger

På fotoet øverst ses lungerne fra en af sælerne fra Anholt. Lungerne er mørke og tunge som levervæv på grund af de store mængder af blod som følge af lungebetændelsen. Dette har medført åndenød. De få lyse områder er de eneste, der ikke er blodfyldt. Foto: DTU Veterinærinstituttet

DTU Veterinærinstituttet har fundet fugleinfluenzaen H10N7 i to af de fire indsendte sæler fra Anholt.

I starten af juli i år var der en øget dødelighed blandt sæler i alle aldersgrupper på Anholt. Fire af de dødfundne sæler blev derfor sendt til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet for at få klarlagt dødsårsagen.

”Som det tidligere er blevet meldt ud døde sælerne af akut lungebetændelse forårsaget af almindeligt forekommende bakterier, som angriber svækkede dyr. Vi har fortsat undersøgelserne for at finde årsagen til svækkelsen af sælerne, og har nu fundet den almindeligt forekommende fugleinfluenza H10N7 i to af sælerne,” siger specialkonsulent og dyrlæge Mariann Chriél og fortsætter:

”Influenzaen kan have været det, der svækkede sælerne, så de var modtagelige for bakterierne, der forårsagede den dødelige lungebetændelse.”

Sælerne kan evt. have fået influenzaen ved at være kontakt med fugle eller deres efterladenskaber. Fund af influenzavirus i vilde andefugle er almindeligt, uden at det giver anledning til smitte af mennesker, og intet tyder på, at det påviste virus er farligt for mennesker. Generelt bør man dog undlade at røre ved døde sæler og andre døde dyr, man finder i naturen, og i stedet varsko relevante myndigheder, hvis man finder fundet usædvanligt.

Dødeligheden blandt sælerne på Anholt er nu tilbage til normalen.

Virussygdommen sælpest - også kaldet hvalpesyge og hundesyge - er ikke fundet i sælerne.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere