Fra venstre: Peter Bjerregaard og Johanne Riegels Østergaard, bestyrelsesmedlemmer, Orients Fond, Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU og prorektor Rasmus Larsen, DTU. Foto: Bax Lindhardt

Saltvandsindsprøjtning til DTU's maritime fagmiljøer

fredag 19 mar 21
|

Kontakt

Mette Sanne Hansen
Centerleder
DTU Management
26 79 33 91

I de kommende fem år får DTU’s fagmiljøer styrket deres muligheder for at sætte projekter i gang inden for maritim teknologi og maritim grøn omstilling. Det er takket være en ny rammebevilling fra Orients Fond.

Bevillingen forankres ved det tværgående center Maritime DTU og vil dermed komme DTU’s fagmiljøer til gode på tværs af discipliner via forskningsprojekter, ph.d.-projekter, undervisningsaktiviteter m.m.

 

Der er anden gang Orients Fond generøst bevilger betydelig økonomisk støtte til bred gavn for DTU’s fagmiljøer og til fordel for en langsigtet videnopbygning i den maritime sektor.

 

En meget aktuel dagsorden i den maritime sektor er grøn omstilling, herunder grønne brændstoffer. I den sammenhæng har DTU afsluttet et lille sektorudviklingsprojekt omhandlende netop ’Grønne brændstoffer i det Blå Danmark’, hvor den afsluttende rapport peger på en række centrale videnbehov som oplagt fokus til kommende maritim forskning i samspil med industrien.