Foto: Colourbox

Eksotiske fisk i Østersøen

onsdag 22 maj 13

Ansjos, rød mulle, tyklæbet multe og sågar sværdfisk er bare nogle af de eksempler på varmtvandsfisk som de danske fiskere har kunnet fået i garnet de sidste år. Klimaændringer og global opvarmning påvirker allerede fiskebestanden nu, og en uventet konsekvens, er at vi får nye ’gæster’ på middagsbordet. For første gang er dette påvist i et studie fra DTU Aqua.

Fiskeribiologer ser normalt klimaændringer og den globale opvarmning som en sort sky på himlen: noget der engang vil påvirke vores fiskebestande. I hverdagen fylder overudnyttelse af fiskebestande, og korttidsfluktuationer i bestandsstørrelser med regulering af fiskeriet til følge fylder meget mere.

Studiet der nu offentliggøres i Nature er det første studie der overbevisende kan påvise en systematisk ændring i sammensætningen af det globale fiskeri, som kan henføres til en global opvarmning af verdenshavene; altså noget meget mere omfattende end lokale variationer i fiskeriet. Den globale opvarmning har nu ført til en ændring i fiskeriet, hvor koldtvandsarter erstattes af varmtvandsarter.

Flytning af fiskebestande mod polerne kræver stadig tilpasning af de lokale fiskerier, men vil ikke nødvendigvis føre til et ringere fiskeriudbytte

Der er dog en undtagelse. I troperne, som er de varmeste havområder på jorden, kan der ikke indvandre arter der er tilpasset endnu højere temperaturer - de eksisterer simpelthen ikke. Derimod vil de mest varmefølsomme arter uddø og derefter vil artssammensætningen stabiliseres.

Læs hele nyheden på DTU Aqua her  

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere