Deltagerne på det kinesisk-danske bilaterale forum for keramiske celler afholdt i Kunchan, Kina

DTU Energi styrker samarbejdet med Kina om brændselsceller og elektrolyse

onsdag 22 jun 16
|

Kontakt

Ming Chen
Professor
DTU Energi
46 77 57 57

Om det bilaterale forum

Det Kinesisk-danske Bilaterale Forum om muligheder og udfordringer for keramiske celler til brug for energikonvertering blev afholdt i april 2016 med deltagere fra DTU Energi og 29 kinesiske forskningsinstitutioner. Aktiviteterne blev delvist finansieret af en kinesisk-dansk netværksbevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Forskere fra DTU Energi organiserer et kinesisk-dansk forum for keramiske brændselsceller og elektrolyse for at styrke deres samarbejde med kinesiske forskere på et teknologiområde med stor betydning for både Danmark og Kina.

Både Kina og Danmark står over for store udfordringer når det gælder overgangen til et energisystem baseret på bæredygtige energikilder. Fossile brændsler er stadig den primære energiresurse i Kina, ligesom i Danmark og resten af verden. Begge lande har imidlertid ambitiøse planer om at øge andelen af den vedvarende energiforsyning over de kommende år. Dette skaber behov for energilagring i stor skala, da elektriciteten fra naturligt varierende kilder som vind og sol skal kunne lagres til senere brug. En af de mest lovende teknologier til denne energilagring er keramiske elektrolyseceller (Solid Oxide Electrolysis Cells, SOEC), hvor elektricitet bliver konverteret til kemisk energi lagret i forbindelser som brint eller kulilte. Den kemiske energi kan så senere genkonverteres til elektrisk energi i keramiske brændselsceller (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). I erkendelse af det store potentiale for teknologien har både Danmark og Kina en stor forskningsindsats på sådanne keramiske celler, og nu vil forskere fra de to lande øge deres samarbejde for at skubbe udviklingen hurtigere fremad.

"Som kinesisk forsker der har arbejdet på DTU Energi i mere end ti år, kan jeg se det store potentiale for et tættere samarbejde mellem Danmark og Kina inden for keramiske brændselsceller og elektrolyse."
Seniorforsker Ming Chen

De første skridt blev taget på et tredages Kinesisk-dansk Bilateralt Forum om muligheder og udfordringer for keramiske celler til brug for energikonvertering. Forummet, der blev organiseret af DTU Energi sammen med Institut for termisk teknologi på Tsinghua-universitetet, omfattede både en videnskabelig workshop og en paneldiskussion. Workshoppen foregik i Kunshan, 50 km fra Shanghai, og tiltrak næsten 70 forskere der tilsammen repræsenterede mere end halvdelen af alle kinesiske forskningsgrupper på området. Arrangementet var en enestående mulighed for de danske og kinesiske forskere for at præsentere deres nyeste forskning, udveksle ideer og undersøge samarbejdsmulighederne.

Paneldiskussionen foregik på Innovation Centre Denmark i Shanghai. Den havde deltagelse både fra forskningsinstitutioner og flere kinesiske energiselskaber. Diskussionen fokuserede på hvordan man fremmer forskningssamarbejde og fælles projekter, og hvordan man skal tiltrække kinesisk og dansk industri til kommercialiseringen af SOEC/SOFC-teknologien. Som opfølgning vil en kinesisk delegation af forskere, industrideltagere og potentielle investorer besøge DTU Energi i oktober 2016 for at konsolidere det planlagte samarbejde yderligere.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere