Storage of CO2 in depleted Oil and Gas reservoirs – what is it we don’t know?

Opbevaring af CO2 i udtømte olie- og gasreservoirer – hvad er det, vi ikke ved?

onsdag 23 sep 20
|

Kontakt

Charlotte Nørgaard Larsen
Programme Manager
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 15 36

State-of-the-art studie

I en rapport fra den danske regerings Klimapartnerskab for Energi og forsyningssektoren anslås det, at der er potentiale for at opbevare fem millioner ton CO2 pr år i de udtømte olie- og gasreservoirer i Danmark. Men har vi al den viden, der kræves for at begynde sådanne projekter?

DHRTC har besluttet at iværksætte en state-of-the-art undersøgelse for at besvare dette spørgsmål og identificere mangler i viden/teknologi inden for CO2-lagring med fokus på DUC’s olie- og gasreservoirer i Nordsøen. Studiet vil også forsøge at kortlægge, hvordan de identificerede huller kan udfyldes.

Studiet blev igangsat i begyndelsen af august og vil vare indtil slutningen af året. Det vil bestå af et litteraturstudie og en række interviews med eksperter, både inden for universiteterne i DHRTCs netværk, og med et bredere antal af interessenter inden for både forskning og industri. Det forventes, at der i slutningen af undersøgelsen vil være et overblik over forskningen i CO2-lagring, men også en forståelse af, hvad det er vi ikke ved, og hvordan disse huller kan udfyldes.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere