Anders Bjarklev under mødet hvor rektorerne diskuterede det fremtidige samarbejde. Foto: Mikal Schlosser.

Nordisk samarbejde styrkes

torsdag 30 aug 12

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Den 23. august mødtes rektorerne for de fem nordiske universiteter i Nordic Five Tech-alliancen, som har eksisteret i 6 år. Det årlige rektormøde blev holdt på DTU, da DTU netop har overtaget formandskabet for alliancen.

På mødet var der bred enighed om at Nordic Five Tech,  og alliancens flagskib, de fem fælles masteruddannelser, er velfungerende og bidrager til øget samarbejde mellem universiteterne. Blandt andet derfor er det en målsætning i det næste år – under DTU’s formandskab – yderligere at konsolidere og udvikle dette samarbejde til også at omfatte forskning og entreprenørskab.  

I den ånd besluttede man på mødet at  udvikle en række fælles ph.d.-kurser inden for smart grids, energi og arktisk teknologi. Derudover blev det vedtaget, at oprette en fælles ph.d.-kursusbase, så ph.d.-studerende alliancen kan vælge forløb og kurser på de andre universiteter.

”Det vidner om at Nordic Five Tech er kommet ganske langt, og at vi ikke bare stiller os tilfredse, med det vi har,” siger DTU’s rektor Anders Bjarklev, og fortsætter:

”I første omgang vil det give de ph.d.-studerende en endnu bedre uddannelse og mulighed for at udvide deres netværk, men det betyder jo også at videndelingen mellem universiteterne bliver styrket. Samtidig vil vi få overblik over, hvilke faciliteter de andre universiteter råder over, så man virkelig kan begynde at arbejde sammen, og udnytte den infrastruktur, og de styrker, som de enkelte universiteter råder over.”

rektore-8 til net.jpg
Karin Markides, rektor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Foto: Mikal Schlosser.

På mødet aftalte rektorerne også, at holde  en workshop om entreprenørskab med studerende og entreprenørskabsundervisere fra alle fire lande, og at de vil bakke op om et øget samarbejde mellem studenterorganisationerne, så universiteterne også på det punkt bliver knyttet stærkere til hinanden.

”Det var tydeligt, at universiteternes ledelser gerne vil støtte op om et endnu tættere samarbejde mellem de studerende, men vi vil ikke bestemme hvordan. Jeg tror vi får det bedste ud af det, hvis de studerende selv får tankerne og finder ud af, hvor de kan supplere hinanden. Så vi vedtog at vi ville opfordre til et samarbejde, og så i øvrigt hjælpe til, hvis der er brug for støtte, faciliteter, tilskud til rejser og så videre,” siger Anders Bjarklev.

rektore-10 til net.jpg
Torbjørn Digernes, rektor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Foto: Mikal Schlosser.

Mere om Nordic Five Tech:

Nordic Five Tech er en strategisk alliance mellem førende tekniske universiteter i Norden:

  • Aalto University, Helsinki, Finland
  • Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige
  • Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Danmark
  • KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norge

Alliancen består dermed af tilsammen:

  • 11.000 forskere
  • 41.000 studerende
  • Og udsteder årligt 8000 mastergrader og 900 ph.d.-grader

Nordic Five Techs flagskib består af fem joint international master’s programmes, hvoraf de tre netop har optaget deres første studerende:

Læs mere om Nordic Five Tech her. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere