Dambrug med VHS. Foto: DTU Veterinærinstituttet

EU erklærer Danmark fri for alvorlig fiskesygdom

fredag 15 nov 13
|

Danmark er officielt blevet erklæret fri for Egtvedsyge af EU. Virussygdommen giver store tab i dambrugene, og det har krævet et omfattende samarbejde mellem erhverv, myndigheder og forskere at udrydde den.

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) under EU-kommissionen har enstemmigt anerkendt Danmarks vellykkede indsats og givet de danske dambrug officiel status som fri for fiskesygdommen VHS – viral hæmorrhagisk septikæmi eller Egtvedsygen.

Det betyder, at Danmark kan lukke for import af fisk og æg fra lande med VHS, hvilket betydeligt reducerer risikoen for, at der igen kommer udbrud af sygdommen. Dermed kan det danske akvakulturerhverv videreudvikle den store eksport af levende fisk og æg til verdensmarkedet.

Regnbueørreder, der er syge med VHS, får udstående øjne og bliver mørkfarvede. Foto: DTU Veterinærinstituttet
Regnbueørreder, der er syge med VHS, får udstående øjne og bliver mørkfarvede.
Foto: DTU Veterinærinstituttet

Succesen skyldes et tæt samarbejde mellem DTU Veterinærinstituttet, erhvervet og myndighederne, der sammen har udført en gennemgribende plan, der blandt andet har involveret rensning, desinfektion og tørlægning af dambrug.

”Vi er det første land i verden med en endemisk fiskesygdom, som rent faktisk har formået at udrydde den. VHS er ekstremt smitsomt, så det har virkelig også krævet en fælles præstation at få den bekæmpet,” fortæller Niels Jørgen Olesen, der er professor i fiskesygdomme ved DTU Veterinærinstituttet.

Molekylære analyser og diagnostik
Sammen med kollegerne har han blandt andet kortlagt og beregnet risikoen for smittespredning ved at udvikle hurtige og følsomme metoder til at påvise virus og antistoffer i opdrættede og vilde fisk samt ved at undersøge virussets infektionsmekanismer og karakterisere dets molekylære opbygning ved forskellige udbrud.

”Sygdommen forårsagede massedød og milliontab i erhvervet, så vores sejr har medført betydeligt bedre velfærd for fiskene samt mere stabil produktion og økonomi for erhvervet,” forklarer Niels Jørgen Olesen.

"Vi er det første land i verden med en endemisk fiskesygdom, som rent faktisk har formået at udrydde den."
Professor Niels Jørgen Olesen

SCoFCAH har givet de danske ferskvandsdambrug status som kategori 1 sygdomsfri. De danske havbrug regnes også for at være fri for sygdommen, men har en lavere status, da der kan være risiko for, at de bliver smittet med nærtbeslægtet VHS virus fra vilde fisk i havmiljøet.

Deler erfaringer internationalt
Virussygdommen, der har meget store velfærdsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser, havde hærget i Danmark siden 1950’erne, og det har kostet dyrt for fiskeopdrætterne, der har en stor eksport af regnbueørreder og er de største eksportører af regnbueørredæg til opdræt.

Det var en bevilling fra den Europæiske Fiskerifond og et tæt samarbejde mellem dambrugere, Dansk Akvakultur, Fødevarestyrelsen og DTU Veterinærinstituttet, der endelig gjorde det muligt at gennemføre den succesrige plan.

DTU Veterinærinstituttet giver nu sine erfaringer videre internationalt gennem arbejdet som EU´s Referencelaboratorium for Fiskesygdomme samt Referencelaboratorium for VHS under The World Organisation for Animal Health (OIE).

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere