Research

DHRTC modtager bevilling fra EUDP til nyt Produceret Vand-projekt

mandag 18 jan 21
|

Kontakt

Simon Ivar Andersen
Professor (MSO) Offshore Produced Water Management Research
Center for Olie og Gas - DTU
93 51 07 58

Sammen med den private virksomhed, SHUTE Sensing Solutions, Københavns Universitet og Aalborg Universitet, har DHRTC fået bevilling på 4,9 millioner kroner fra EUDP til at udvikle en måde at kontrollere olie-i-vand ved hjælp af 3D spektroskopi.

En af de største miljømæssige risici i offshore olieproduktion er udledningen af med-produceret vand. I projektet 'Kontrol af Olie-i-Vand ved hjælp af 3D Spektroskopi' vil forskerne udvikle en avanceret fluorescensbaseret måleenhed til optimering af vandbehandling. Projektets mål er en avanceret on-line sensor kombineret med en reguleringsalgoritme til optimering af vandbehandlingsteknologier.

Forskerne vil måle vandprøvers fluorescenstopografi og anvende en kombination af optiske metoder og avanceret dataanalyse for at reducere vandets påvirkning på miljøet.

Projektet er ét ud af 34 projekter med fokus på grøn energiteknologi, som EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) har valgt at finansiere. DHRTC’s projekt løber fra 2021 til 2023 med Professor Simon Ivar Andersen (DHRTC) som projektleder. Projektet er en del af arbejdsprogrammet Håndtering af Produceret Vand, hvis overordnede fokus er at reducere det miljømæssige fodaftryk forbundet med olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere