H.K.H. Kronprinsen indvier DTU’s nye ’kronjuvel’

mandag 23 okt 17

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10

Kontakt

Christina Tækker
Journalist
AKM
45 25 78 08

Den arkitektoniske idé bag bygning 202

Hjertet i den nybyggede del af bygningskomplekset (bygning 202) er Biosfæren, et tre etager højt træbeklædt atrium, hvor mødelokaler skyder sig ud fra etagerne og danner et unikt og karakteristisk rum med fællesarealer, kantine og caféområde. Biosfæren skal danne rammen om de sociale mødesteder og faglige udvekslinger mellem forskere, studerende, samarbejdspartnere og gæster. Det åbne, lyse atrium skaber visuel kontakt til forskere og medarbejdere på etagerne ovenover og understøtter således visionen om åbenhed og videndeling på tværs af faglighederne.

Fakta om bygningskomplekset 201-205

Bygherre: DTU
Samlet areal: ca. 42.000 m²
Bygning 202+205B nybyggeri: ca. 29.000 m²
Bygning 201 og 204 renovering: i alt ca. 13.000 m²
Samlet budget: 1,1 mia. kr.
Byggeperiode: 2014-2016
Bygherrerådgiver: Niras
Totalrådgiver: COWI
Underrådgivere: Rørbæk & Møller Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Norconsult
Schul Landskabsarkitekter, NNE Pharmaplan

Med et nyt bygningskompleks på Lyngby Campus etablerer DTU et centrum for ingeniørvidenskabelig forskning, uddannelse, innovation og rådgivning baseret på life science.

DTU har med sin seneste nybygning fået mulighed for at samle en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering på Lyngby Campus. Det nye bygningskompleks omfatter 42.000 kvadratmeter og danner en moderne ramme om et internationalt forskningsmiljø, som befinder sig i krydsfeltet mellem biovidenskab og teknisk videnskab.

Visionen for DTU’s satsning inden for life science og bioengineering er at bidrage til at løse nogle af dette århundredes afgørende samfundsproblemer. Der er blandt andet tale om bæredygtig fødevareproduktion til en stadigt stigende befolkning, effektiv kræftbehandling, nye sundhedsteknologier og omstilling fra en oliebaseret til en biobaseret kemisk og farmaceutisk industri.

Den officielle åbning foretages af H.K.H. Kronprinsen onsdag den 1. november. I fejringen deltager desuden uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Optimale rammer
Det nye bygningskompleks giver forskningsmiljøer inden for fødevare- og veterinærområdet samt akvatiske ressourcer optimale rammer for forskning, undervisning, innovation og rådgivning.  Bygningskomplekset omfatter både nybyggeri og renovering og er DTU's største byggeprojekt, siden universitetet etablerede sig på Lundtoftesletten i Lyngby i begyndelsen af 1970’erne.

Byggeriet rummer mere end 250 specialiserede laboratorier og undervisningsfaciliteter i verdensklasse. I dag arbejder mere end 650 medarbejdere i bygningerne. Forskningen spænder over områder som bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed, fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, bekæmpelse af husdyrsygdomme og udvikling af vacciner.

”Det nye bygningskompleks markerer en milepæl både i DTU’s udbygning af forskningsinfrastrukturen og i DTU’s satsning på at videreudvikle de dele af life science som i et ingeniørmæssigt perspektiv udgør et stadigt voksende og centralt element i universitetets virksomhed,” siger rektor Anders Bjarklev.

Ingeniørkunst på det levende
Traditionelt har ingeniørkunsten været baseret på matematik, fysik, kemi og geovidenskab, men i stigende grad indgår biovidenskaberne også som fundament for ingeniørmæssig værdiskabelse. Når forskningen og uddannelsen således samles på Lyngby Campus, er det også til glæde og gavn for DTU’s studerende, som nu let vil komme i indgreb med de biovidenskabelige forskningsmiljøer.

”Biologi er blevet et væsentligt grundlag for det polytekniske univers. Derfor skal alle DTU-ingeniører i fremtiden have basal viden på det biologiske område,” siger Anders Bjarklev.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere