Stærk stab af nøglemedarbejdere skal opbygge forskningscenter

onsdag 12 nov 14

Olieforskningscenter har fire indsatsområder

Center for Olie og Gas – DTU fokuserer på fire indsatsområder, som har central betydning for at kunne øge indvindingen af olie og gas: Karakterisering af olie- og gasreservoirer; Forbedret olie- og gasindvinding; Bore- og produktionsteknologi og Produktionsfaciliteter og materialeteknologi.

Bag Center for Olie og Gas – DTU står DUC (Dansk Undergrunds Consortium), der består af A.P. Møller – Mærsk (operatør med 31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), Chevron (12 pct.) og den statsejede Nordsøfonden (20 pct.). DUC har investeret en milliard kr. i centret.

Læs mere på Center for Olie og Gas – DTU

Se de ledige stillinger her:

 

Grundstrukturen for det nationale olie- og gascenter ligger klar. Nu rekrutteres de første nøglemedarbejdere, som skal opbygge centeret fra grunden. Målet er at tilknytte omkring 100 forskere over de næste tre år.

Det nationale olieforskningscenter søger nu de første nøglemedarbejdere, der skal være med til at planlægge den faglige opbygning af centeret. I første omgang rekrutterer olieforskningscenteret op til ni seniorforskere, der skal stå i spidsen for at forske i ny teknologi til at hente en større andel af Danmarks olie og gas op af Nordsøen.

Fælles for stillingerne er, at de nyansatte personer skal være fagligt dygtige og desuden skrappe til at idéudvikle og samarbejde på tværs af forskning og erhverv. En af opgaverne bliver nemlig at være drivkraft i partnerskaber og samarbejdsprojekter med andre forskergrupper og eksterne virksomheder. Derudover skal forskerne bidrage til at etablere projekter på tværs af videnskabelige discipliner.

Søger fagligt stærke personer
”Der ligger en kæmpe opgave foran os med at finde nye løsninger til at bidrage til at øge den danske olieindvinding. Vi har allerede beskrevet de relevante forskningsområder og potentialer på overordnet niveau, nu har vi brug for fagligt stærke personer, der bl.a. kan definere og igangsætte konkrete forskningsprojekter og desuden være med til at opdatere projektporteføljen fremadrettet,” siger Bo Cerup-Simonsen, der er direktør i Center for Olie og Gas – DTU.

Han regner med, at opbygningen af olieforskningscenteret sker trinvist, og at næste runde af stillingsopslag bliver slået op i løbet af tre til seks måneder.

På den måde opbygges forsknings- og uddannelsesaktiviteter trinvist, så der i løbet af de næste tre år vil være tilknyttet i størrelsesorden 100 forskere – både på olieforskningscenteret på DTU, men også på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, GEUS samt andre evt. udenlandske institutioner.

Forskningsresultater publiceres
Målet er, at centeret i løbet af det kommende år, både har sat konkrete forskningsprojekter i gang og er godt i gang med at etablere de eksperimentelle laboratorier som forskningen kræver, mener Bo Cerup-Simonsen:

”Vores kommende planlægningsopgave handler i høj grad om at finde ud af, hvordan centeret skal spille sammen med andre universiteter og virksomheder for at generere idéer, sætte de mest værdiskabende projekter i gang og prioritere ressourcerne. For at nå vores mål skal centeret på én gang anerkende, at forskning tager tid, men vi skal også være fleksible i forhold til at vurdere nye muligheder og inddrage dem, der understøtter centerets mål.”

Olieforskningscenterets forskningsresultater bliver publiceret i artikler, implementeret i undervisningen og vil være udgangspunkt for faglige arrangementer.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere