At the Svalin co-housing complex, a model is being devised for the local exchange of energy between the residents. Photo: Karin Tengberg. House Arkitekter

Du har vind og jeg har sol - skal vi dele?

tirsdag 09 maj 17

Kontakt

Pierre Pinson
Professor
DTU Management
23 98 32 21

Tiden kalder på lokale el-løsninger. Professor Pierre Pinson arbejder med at skabe et deleøkonomisk system for el-udveksling.

De færreste tænker over, hvor strømmen i stikkontakterne kommer fra. Den er der bare, og en gang i kvartalet betaler vi en regning til elselskabet. Men ligesom flere og flere ønsker at købe deres grøntsager fra en landmand i lokalområdet, så vil der også blive flere, som ønsker at have indflydelse på, hvordan deres strøm er produceret, og får lyst til at danne deres eget el-net inden for et mindre lokalområde. Det mener professor Pierre Pinson fra DTU Elektro, og han er i fuld gang med at udvikle en model for et sådant lokalt el-system.

Projekt vil udfordre regler for el-salg
"At købe energi fra din nabo – eller i det hele taget prøve at løse problemer inden for det lille fællesskabs ramme og være mere ansvarlig i sit energiforbrug – det er meget mere end at prøve at snyde skat."
Pierre Pinson, professor, DTU Elektro

I Danmark er det endnu ikke lovligt at sælge elektricitet til sin nabo uden om det centrale net. Den overskudsstrøm, man måtte have f.eks. fra solceller på taget, skal gå tilbage til elværket; men det er altså noget, Pierre kunne tænke sig at rokke ved med sit projekt ’The Energy Collective’:

"Vi er nået op på at have næsten 50 procent vindenergi i systemet, og det med et minimum af lokalt engagement. Hvis man nu lader folk tage kontrol over deres energikøb, vil de blive mere bevidste om, hvor energien kommer fra, og så kan vi måske komme endnu højere op. Med dette projekt vil gerne udfordre reglerne lidt. Vi håber, at vi kan skabe en folkebevægelse for deleøkonomi i el-systemet."

Byttehandel

Pierre arbejder med flere modeller for, hvordan et mindre netværk kan skrues sammen: Skal det lokale nabonetværk være afkoblet fra det centrale net? Kan man forestille sig en model, hvor hvert enkelt medlem frit kan vælge en udbyder hvor som helst i landet? Og hvordan skal afregningen ske?

En model bliver konkretiseret i bofællesskabet Svalin i Roskilde. Her bor 50 familier i huse med solceller og varmepumper, som er så effektive, at husene ikke kun er energineutrale, men også har et overskud, som de gerne vil dele. Nogle har måske en elbil, som de ønsker at lade op udelukkende med solenergi, og andre vil gerne kunne tappe solenergien fra et hus, som står tomt i løbet af dagen, til et, hvor beboerne er hjemme i dagtimerne.

For at håndtere dette energibytte vil Pierre i første omgang installere et målesystem, som giver et klart billede af det faktiske energiforbrug. Og derefter regner han med, at minicomputere i hvert hus skal kunne sørge for udvekslingen af strøm efter nogle pris-algoritmer, der tæller i kWh. Beboerne i Svalin har nemlig fra starten sagt, at de ikke ønsker at blande penge ind i el-handlen. De vil hellere betale i naturalier i form af en øl i fredagsbaren, hjælp til børnepasning og lignende. Og det har Pierre taget til sig, for som han siger, prisen på energi er alligevel på vej mod nul.

"Hvis man kan producere solenergi på taget, så er det jo praktisk taget gratis. Installationerne falder i øjeblikket drastisk i pris. Den største udgift bliver arbejdskraften til at sætte anlægget op," siger han og tilføjer, at man nok også vil ønske at supplere med en opkobling til det centrale net, som kan sikre, at der altid er den nødvendige energi til rådighed.

Deleøkonomien vil vinde indpas på elområdet

Nogle har indvendt, at dette bare skulle være en måde at omgå skatten på, men det ærgrer Pierre.

"At købe energi fra din nabo – eller i det hele taget prøve at løse problemer inden for det lille fællesskabs ramme og være mere ansvarlig i sit energiforbrug – det er meget mere end at prøve at snyde skat," siger han og påpeger, at det ikke vil være noget problem at registrere, hvor meget energi, hver enkelt husstand bruger, og så trække skat i forhold til forbruget.

Han er overbevist om, at deleøkonomien vil vinde indpas på elområdet før eller siden, og så skal Danmark selvfølgelig gå foran.

"Her er jo en lang tradition for andelsfællesskaber, bofællesskaber osv. Det ligger i danskernes gener," smiler han.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere