Cod.

DTU mærker torsk ved Bornholm

tirsdag 21 jun 16
|
af Line Reeh

Kontakt

Karin Hüssy
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 58

Hvis man fanger en mærket torsk?

1. Gem HELE torsken (må IKKE renses)
På is eller i fryser i havnen, så vi kan komme og hente den for at bestemme størrelse, køn og udtage ørestenene.

2. Notér fangst dato, tid og sted samt redskab
Helst GPS koordinater

3. Kontakt venligst
DTU Aqua | Phone: +45 21154253 | Email: tabacod@aqua.dtu.dk. For at aftale afhentning af fisk, betaling af præmie etc.

140 kr. præmie for torsk med et mærke og 700 kr. for torsk med to mærker! 

http://www.tabacod.dtu.dk/

Fanger du en østersøtorsk med et orange mærke, kan der være en dusør i vente. Undersøgelsen skal afsløre, hvordan ændrede miljøforhold påvirker torskens vækst

Netop nu er DTU’s moniteringskutter Havfisken på vandet nord for Bornholm for at mærke torsk i forskellige størrelser og aldre. Når torskene senere genfanges, kan man få svar på, hvor hurtigt torsk vokser i den østlige del af Østersøen. I løbet af de næste tre år bliver 20.000 torsk mærket ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.

Projektleder Karin Hüssy, seniorforsker hos DTU Aqua, er med på Havfisken. Hun håber, at rigtig mange fisk vil komme retur sammen med oplysninger om vægt, længde, fangsted og hvad fisken blev fanget med eller på:

”Miljøforholdene i Østerøsen har ændret sig meget over de seneste år. Vandtemperatur er steget, iltforholdene er blevet dårligere, udbredelsen af fiskene og deres føde har ændret sig, og så er der blevet flere sæler, som både æder torsken og medfører infektion med parasitter. Det kan alt sammen ændre torskens vækst, og vi har brug for at vide, hvordan og hvor meget for at kunne lave præcise bestandsvurderinger”.

Hver af de 20.000 torsk får et mærke med et unikt nummer. Samtidig bliver den målt og vejet. Når fiskene senere kommer retur, sammen med mærket og oplysninger om fiskens fangssted, vægt og længde, kan man følge dens vækst. Derudover kan man, ved at tælle ”årringe” på en lille kalkholdig ”sten” i torskens hoved, ørestenen, se, hvor gammel fisken er.

Foto Line Reeh

Torskemærkning på DTUs Havfisken. Foto Line Reeh

DTU Aqua vil i løbet af de næste tre år stå for mærkning af cirka 4500 torsk i farvandene omkring Bornholm. Torskene bliver mærket med en lille orange ”pind” med DTU Aquas telefonnummer og en hjemmesideadresse på. Nogle fisk vil også være mærket med et elektronisk mærke, som er en lille mini-computer, der logger information om torskens færden.

”Man ringer eller mailer til os på det telefonnummer og mail, der står på mærket, så kommer vi og henter fisken. De første fisk er allerede begyndt at komme ind og vi ved fra tidligere, at vi kan regne med at få omkring hver femte fisk retur, så det glæder vi os til,” siger seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua.

Fanger man en fisk med mærke, får man en dusør, når fisken returneres hel og urenset til DTU Aqua sammen med oplysninger om fangstdato, tid, sted og redskab (fx trawl eller stang). Ring eller mail på +45 21 15 42 53/tabacod@aqua.dtu.dk.

Foto Line Reeh

Foto Line Reeh.


Torskemærkningerne fortsætter de kommende tre år. Der bliver mærket fisk i ICES-områderne 24, 25 og 26.

TABACOD-projektet

Projektet TABACOD ledes af DTU Aqua i Danmark og har desuden deltagere fra Polen, Sverige, og Tyskland. Det har et samlet budget på 27 millioner kroner. Projektet er finansieret af den private svenske fond BalticSea2020, hvis formål det er at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer i Østersøen. 

Tekst på mærkerne:

RETURN WHOLE COD
6-cifret individ nummer
Telefon nr (enten et DTU Aqua nr, eller et tysk, svensk eller polsk nr, hvis torsken er mærket af et andet land)
www.tabacod.dtu.dk (hvor man kan finde kontaktoplysninger og informationer om hvad man skal gøre med torsken på en række sprog).

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere