Foto: DTU Veterinærinstituttet

Ph.d. leverer gode nyheder om influenzas smitsomhed

tirsdag 21 okt 14
|

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet

Kristina Fobians forskning ved DTU Veterinærinstituttet viser, at de kendte svineinfluenzavirus har ændret sig meget lidt de seneste 10 år. Der er dog blevet dannet nye virus med gener fra mennesker og svin, men de har ikke en større evne til at smitte fra menneske til menneske.

”Da jeg startede på mit ph.d.-studium var der stor opmærksomhed på influenzaepidemien med H1N1, der udelukkende indeholder gener fra svineinfluenzavirus. Men på trods af at Danmark har en af verdens største populationer af svin, var der meget lille viden om svineinfluenza under danske forhold. Jeg startede derfor med at undersøge den genetiske sammensætning og ændring af influenzavirus isoleret fra danske svin over en periode på 10 år,” fortæller Kristina Fobian, der netop har forsvaret sin ph.d. ved Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Hendes detaljerede karakterisering af danske svineinfluenzavirus viste, at hovedparten af de typiske og velkendte virus ikke forandrede sig med lige så stor hastighed som sæsoninfluenzatyperne i mennesker. Dette skyldes formodentligt, at der hele tiden er nye individer af svin uden immunisering, der kan smittes, og virus derved ikke ’behøver’ at ændre sig.

Hverken farlige for fritter eller mennesker
I tilknytning til den mere intensive overvågning af influenza i svin iværksat efter 2009 blev der identificeret en række nye influenzatyper i danske svin, og nogle af disse nye typer (såkaldte reassortments) indeholdt overfladegener fra humane influenzavirus.

”Dette er bekymrende, da det kan betyde, at de lettere smitter til mennesker og derved kan være kandidater for en ny influenzapandemi. Jeg satte mig derfor for at undersøge dette nærmere ved at karakterisere de nye virus genetisk og biologisk,” fortæller Kristina Fobian.

I samarbejde med forskere på St. Jude hospital, Memphis, USA podede Kristina Fobian fritter med både de nye virus og de velkendte svineinfluenzavirus. Fritter er nemlig en veldokumenteret model for om et influenzavirus kan smitte mennesker.

”Resultaterne viste, at fritterne var modtagelige for de nye virus, men ikke i højere grad end de velkendte virus, så min konklusion er, at de nye virus ikke skal betragtes som specielt farlige for mennesker,” siger Kristina Fobian.

Nyt vigtigt redskab
”Der er meget lille viden om hvilke faktorer der har betydning for om mennesker kan smittes med et nyt influenzavirus, så der er stor fokus på forskning i at finde genetiske markører for hvem de kan smitte og deres evne til at give sygdom,” forklarer Kristina Fobian.

Et redskab til dette er at lave kunstige genetiske kopier af virus i sikrede laboratorier, hvorved man kan lave kontrollerede små ændringer i virusgenomet og efterfølgende teste effekten af ændringerne i enten cellekultur eller dyremodeller.

”Så som den afsluttende del af mit studium begyndte jeg på at etablere et sådant system – kaldet reverse genetic, da det i fremtiden vil være et vigtigt redskab i DTU Veterinærinstituttets forskning samt nationale overvågning og beredskab mod influenzavirus,” slutter Kristina Fobian, der nu arbejder videre på dette som postdoc i Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Kristina Fobians hovedvejleder var professor Lars Erik Larsen ved Sektion for Virologi på DTU Veterinærinstituttet, og hendes ph.d.-afhandling bærer titlen ‘Swine Influenza Viruses – Evolution and Zoonotic potential’.

Projektet blev lavet i samarbejde med og delvist finansieret af et stort europæisk projekt (European network on influenza in swine – ESNIP3) om influenzavirus, der havde deltagelse af 22 partnere fra 9 forskellige lande.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere