Foto: Mikal Schlosser

DTU inviterer til online-topmøde

onsdag 30 sep 20

Kontakt

Kasper Dam Schultz
Chefkonsulent
APR
45 25 11 74

Program og link til live stream

Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde
Dato: onsdag den 7. oktober 2020.
Tid: Kl. 9.-13.
Deltagelse: Grundet covid-19 er deltagerantallet reduceret til 50 personer. Der vil derfor ikke åben tilmelding i år, men man kan følge topmødet virtuelt her. Det vil være muligt at stille spørgsmål online.
 
Se program

Det årlige uddannelses- og forskningspolitiske topmøde byder bl.a. på debat om forskningens rolle i den grønne omstilling. Se det via live stream.

Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde på DTU finder i år sted onsdag den 7. oktober 2020. Deltagerne er Folketingets uddannelses- og forskningsordførere, og der vil være oplæg fra blandt andre uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Ordførerne vil debattere, hvor universiteterne står i kølvandet på Covid-19, teknologiudviklingen og forskningens rolle i den grønne omstilling, hvilke forskningsinvesteringer, der skal prioriteres i en økonomisk usikker fremtid, samt om den nuværende model for det offentlige forskningsbudget er den rette.

Debatsession
Topmødet byder også på en debatsession om klimainvesteringer med bl.a. formand for Klimarådet Peter Møllgaard. Debatsessionen indledes af præsident Claus Møller, World Energy Council's danske nationalkomite.

Også balancen mellem offentlige og private forskningsmidler vil blive taget op i et oplæg fra adm. direktør Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden.

Partiernes ordførere på topmødet er bl.a. Astrid Carøe (SF), Eva Flyvholm (EL), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Katarina Ammitzbøll (C), Katrine Robsøe (RV), Stinus Lindgreen (RV), Torsten Gejl (AL) og Ulla Tørnæs (V).

Topmødet bliver styret af journalist, forfatter og DR2-vært Niels Krause-Kjær.