Evelien van der Hurk er adjunkt ved Transport DTU og optimerer køreplaner i forskningsprojektet IPTOP. Foto: Bax Lindhardt

Forskere forkorter ventetiden ved busstoppestedet

mandag 13 maj 19

Kontakt

Evelien van der Hurk
Lektor
DTU Management
45 25 48 21

Kontakt

Allan Larsen
Professor, Vicedivisionsleder, Sektionsleder
DTU Management
45 25 60 73

DTU inviterer til Transport Summit

  • Vil du vide mere om, hvordan fremtidens transport- og logistikløsninger bliver både smarte, sikre og bæredygtige, så kom til DTU Transport Summit den 4. juni på Lyngby Campus.

  • Dagen byder på internationale oplæg, paneldebatter og præsentationer af fremtidens løsninger. Arrangementet er gratis - tilmelding påkrævet.

Tilmeld dig her.

Om operationsanalyser

  • Operationsanalyse er en matematisk tilgang til at optimere store og komplekse systemer og er ofte brugt inden for produktions- og ruteplanlægning. Det er et afgørende hjælpemiddel i en lang række praktiske og videnskabelige problemstillinger.

  • Operationsanalyse kombinerer matematisk modellering, heuristisk søgning og machine learning.

Trafikforskere har udviklet algoritmer, der optimerer køreplaner, så ventetiden i den kollektive trafik mindskes.

DTU-forskere har udviklet algoritmer, der kan optimere køreplanerne i den kollektive trafik, så ventetiden ved stoppestederne bliver kortere.

Kort ventetid er en vigtig faktor i oplevelsen af den kollektive transport, fortæller Evelien van der Hurk, adjunkt ved DTU Management.

”Vi ved, at den tid, passagerer venter, oplever de som tre gange længere, end hvis de bruger den samme tid i selve bussen eller toget. Så det vil gavne oplevelsen af den kollektive transport, hvis man kan minimere især ventetiden,” siger Evelien van der Hurk, der uddyber, at det er vigtigt, at den kollektive transport opleves som en attraktiv løsning, hvis samfundet ønsker at forhindre, at flere og flere vælger personbilen. For flere personbiler medfører både mere forurening og øget trængsel på vejene:

”Kollektiv transport er nødt til at være en del af samfundets transportløsninger. Vi bliver nødt til at rejse flere sammen, hvis vi vil have en bæredygtig fremtid og storbyer, som er behagelige at leve i.”

Buskøreplaner har et særligt potentiale

Især buskøreplaner gemmer på et potentiale, som kan komme passagererne til gode, fortæller forskeren:

”Busruter er ikke lige så faste som tog, metro og letbaner, som jo skal følge skinnerne. Samtidig transporterer busserne lidt færre passagerer ad gangen, så deres ruter kan bedre tilrettelægges efter, hvor passagererne har brug for at stige af og på,” siger Evelien van der Hurk.

Udviklingen af algoritmerne er udført i projektet Integrated Public Transport Optimisation and Planning, IPTOP, hvor en af samarbejdspartnerne er Movia. Her sidder køreplanschef Poul Bayer, der kender til udfordringerne med optimering og minimering af ventetid.

”Optimeringen af køreplanerne er en kompliceret disciplin, hvor ventetid er en af faktorerne. Det kan helt sikkert støttes med værktøjer, som hjælper planlæggeren til at træffe de rigtige valg,” siger Poul Bayer.

At finde den bedste løsning

Optimeringen sker ved hjælp af operationsanalyse (se faktaboks), der kræver beregninger, analyser og matematiske modeller og store mængder data om passagerantal, rejselængder, ruter osv.

”Optimering betyder helt generelt at finde den bedste løsning. Men først skal man definere, hvad den bedste løsning er. Samtidig er der også et budget, som skal overholdes: Hvor mange penge kan man bruge? Dette er både et politisk og et forbrugermæssigt spørgsmål, som matematikken ikke kan løse,” forklarer Evelien van der Hurk.

Hun uddyber, at den tid, det tager at finde de optimale køreplaner, også er vigtig at have for øje:

”Det er vigtigt, at algoritmerne hjælper med at finde løsningerne hurtigt. Det er ikke særlig værdifuldt at sidde med en optimal køreplan om ti år, hvis den er baseret på data om passagerernes behov og rejsevaner anno 2019.”

Dynamiske køreplaner

"Vi bliver nødt til at rejse flere sammen, hvis vi vil have en bæredygtig fremtid og storbyer, som er behagelige at leve i."
Evelien van der Hurk

Algoritmerne, som DTU-forskerne har udviklet til køreplansoptimering, kan finde en god køreplan i løbet af få timer. Normalt er det en proces, der tager uger – i nogle tilfælde endda måneder. Hurtige algoritmer åbner også op for at skabe dynamiske køreplaner, så den kollektive transport indretter sig mere smidigt efter både passagerernes behov, særlige begivenheder og variation i årstider og vejrlig.

Movias køreplanschef ser frem til at implementere forskernes arbejde.

”De præsentationer, vi hidtil har set af resultaterne, ser interessante ud. Vi glæder os til at anvende resultaterne i en operationel form, så vi kan få gavn af dem i vores planlægning og få omsat vores viden til bedre service for kunderne,” siger Poul Bayer.

Forskningsprojektet IPTOP (Integrated Public Transport Optimisation and Planning)

  • Optimering af køreplaner er en del af forskningsprojektet IPTOP (Integrated Public Transport Optimisation and Planning).
  • DTU samarbejder med MIT, DSB, Trafikstyrelsen, Banedanmark, Movia, Rapidis, Erasmus University Rotterdam, The Hong Kong Polytechnic University m.fl.
  • IPTOP er finansieret af Innovationsfonden.
  • Projektet afsluttes i 2019.

Læs mere om projektet

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere