Hvordan gøres økologiske ørreder robuste? Foto: DTU Veterinærinstituttet

Hvordan gøres økologiske ørreder mere robuste?

torsdag 15 maj 14
|

Kontakt

Alfred Jokumsen
Seniorrådgiver
DTU Aqua
35 88 32 57

Kontakt

Lone Madsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 68 26

Kontakt

Line Reeh
Chefkonsulent, Kommunikation & Innovation
DTU Engineering Technology
31 96 49 29

Et nyt projekt med DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet skal belyse, hvordan ørredyngel kan gøres mere robust overfor sygdomme. Projektet vil forbedre ynglens sundhed og vækst, hvilket vil gavne erhvervet og miljøet.

Det nye forskningsprojektet RobustFish har som mål at styrke den økologiske ørredproduktion i Danmark ved at udvikle ørreder, som er mere robuste og modstandsdygtige overfor sygdomme.

”Vi undersøger en mulig sammenhæng mellem tidspunktet for fiskenes fødesøgningsadfærd efter klækning og deres robusthed overfor sygdomme senere i livet. Noget tyder på, at den fraktion, der søger føde først, står stærkere senere i livet. På den måde tjener akvakulturerhvervet flere penge, fordi man undgår at bruge ressourcer på svage fisk, der ender med at blive syge,” siger projektets leder seniorrådgiver Alfred Jokumsen fra DTU Aqua.

Fisk skal stresstestes
I projektet skal det belyses, hvordan fiskene bliver så modstandsdygtige overfor sygdomme som muligt. Blandt andet skal DTU Veterinærinstituttet stå for infektionsforsøg med bakterien Flavobacterium psychrophilum, der forårsager yngeldødelighedssyndrom (YDS), der er en af de alvorligste sygdomme hos dansk regnbueørredyngel. 

”Vi vil udsætte forskellige fraktioner af fiskeyngel for bakterien. Det gør vi for at teste, hvordan ynglen klarer sig overfor bakterien, og hvordan ynglens immunforsvar reagerer. På den måde bliver vi klogere på, hvilke foderstrategier, miljøer og behandlinger af fisken, der giver den mest modstandsdygtige yngel og nedsætter risikoen for sygdom,” siger seniorforsker Lone Madsen fra DTU Veterinærinstituttet.

Forskerne vil også lave forsøg med foder til ynglen. Det skal give ny viden om, hvilken foder-sammensætning der giver den bedste vækstfordel og samtidig gør ynglen så modstandsdygtig som muligt. Tidligere forsøg har eksempelvis vist, at indholdet af de vigtige omega-3 fedtsyrer i yngelfoder, kan have stor indflydelse på fiskenes robusthed i forhold til stress og immunforsvar.

Endnu grønnere økologi
Ifølge EU skal økologisk fiskeproduktion udelukkende være baseret på økologisk yngel fra 2016. Medicinsk behandling af økologiske ørreder er i dag kun tilladt i stærkt begrænset omfang. Projektet hjælper således også til at gøre økologiske ørreder endnu grønnere, fordi behovet for medicin reduceres yderligere - eller helt forsvinder - når fiskene trives og er sygdomsfrie. 

RobustFish er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået 8,7 mio. kr. i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.

Projektet ledes af DTU Aqua og har deltagelse af DTU Veterinærinstituttet, Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Aalborg Universitet - Forskningsgruppen Foodscapes, Innovation og Netværk (FINe) samt Dansk Akvakultur.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere