Photo: Colourbox

Stort kendskab til anbefalinger om frugt og grønt hos mænd

tirsdag 09 jun 15

Kontakt

Sisse Fagt
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 22

Mænds indtag af frugt og grønt stiger med længden af deres uddannelse. I alt 80% af alle mænd kender til anbefalingen om dagligt at spise 600 gram frugt og grønt, men det halter med forståelsen for deltaljerne – især blandt mænd med kort uddannelse. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som Fødevarestyrelsen kan bruge til at målrette information til mænd om god kost.

De officielle kostråd anbefaler, at vi spiser 600 gram grøntsager og frugt dagligt. Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet viser, at frugt og grønt fylder næsten 20% mere i danskernes kost nu end for ti år siden, men at kosten for de fleste stadig ikke lever op til anbefalingen. Desuden spiser mænd generelt mindre frugt og grønt end kvinder.

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt sammenhængen mellem uddannelsesniveau og indtag af frugt og grønt samt viden om anbefalingen om at spise 600 gram dagligt blandt mænd.

Længere uddannelse større indtag

For de fleste måltider og de fleste aldersgrupper er mønstret, at mænd med kort uddannelse har et mindre indtag af frugt og grønt end mænd med lang uddannelse.

Der er en tendens til, at mænd med kortere uddannelse spiser mere frugt og grønt til nogle mellemmåltider, men samlet set har mænd med længere uddannelse et højere dagligt indtag.

Viden om anbefalingen

Kendskab til anbefalingen om frugt og grønt er høj blandt mænd med både kort og lang uddannelse, idet 80% af hele gruppen kender til anbefalingen.

Forståelsen for detaljerne – såsom at frugt og grønt fra frost eller på dåse også tæller med – er dog noget lavere, hvilket påvirker mændenes mulighed for at omsætte anbefalingen til handling. Forståelsen er lavest blandt de kortuddannede. 

Holdning til at spise sundt

Mænds bestræbelserne på at spise sundt stiger med længden af deres uddannelse. Ønsket om at være sund og ikke for tyk er oftest det, der motiverer mænd – uanset alder og uddannelsesniveau – til at spise sundt. For hele gruppen er gammel vane og manglende tid oftest det, der spænder ben for sundere kostvaner.

Læs mere

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i notatet: Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 (pdf).

I alt indgår 956 mænd i undersøgelsen. Kort uddannelse svarer til, at den højest gennemførte uddannelse er grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse, mens lang uddannelse svarer til, at højest gennemførte uddannelse er mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Find mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside om, hvad der tæller med i det daglige indtag af 600 gram frugt og grønt.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere