Foto: Colourbox

Ingeniører skaber bedre bundlinje

fredag 29 nov 13
|

Kontakt

John Sarborg Pedersen
Direktør
APR
45 25 11 15

Værditilvækst

Værditilvæksten er den sum, virksomhederne skaber, og som skal bruges til at dække alle udgifter til råvarer, husleje, lønninger, it-systemer og overskud. 

Læs eller download rapporten på 

Det kan godt betale sig at ansætte ingeniører. En ny analyse dokumenterer, at virksomheder, der har ansat DTU-uddannede ingeniører, har mere end 8 procent højere værditilvækst end andre sammenlignelige virksomheder.

Det kan tydeligt ses på bundlinjen, hvis en mellemstor virksomhed har ansat ingeniører. En analyse udarbejdet af Centre of Economic and Business Research (CEBR) ved CBS viser, at virksomheder, der har en ingeniør, som er uddannet på DTU ansat, har en øget værditilvækst på 8,2 procent i forhold til sammenlignelige virksomheder uden ingeniører ansat. Målt i kroner og øre betyder det i gennemsnit en værditilvækst på 176.600 kroner om året. 

2.241 DTU-dimittender har deltaget i undersøgelsen, og ifølge underdirektør i Dansk Industri, Charlotte Rønhof, bekræfter analysen hendes billede af ingeniørers værdi. 

”Jeg er på ingen måde overrasket over resultatet. Dygtige ingeniører kan generelt lave nye tekniske løsninger og processer, og det har stor betydning for innovation og værdiskabelse i virksomhederne. Derfor er der et oplagt potentiale for mange mellemstore virksomheder i at ansætte ingeniører fra DTU,” siger hun. 

De kan noget særligt 

Pallas Informatik er en af de virksomheder, der har DTU-dimittender ansat. Virksomheden arbejder med udvikling af it-programmer til medikobranchen. Blandt andet har virksomheden udviklet et program til kommunernes hjemmepleje, som opsamler en række data om borgerne og gør dem tilgængelige for plejepersonalet. 

Pallas Informatik har 45 medarbejdere, hvoraf de 30 er ingeniører, der arbejder tæt sammen med forskellige faggrupper på hospitalerne. Det stiller særlige krav til ingeniørernes uddannelse og samarbejdsevner, pointerer direktør, Svend Vitting Andersen. 

"De danske ingeniører kan noget særligt, når det gælder tværfagligt samarbejde."
Charlotte Rønhof, Dansk Industri

”De danske ingeniører kan noget særligt, når det gælder tværfagligt samarbejde. Ingeniørerne forstår at kommunikere med sundhedspersonalet og bringe deres dybe, tekniske faglighed i spil, når faggrupperne sammen skal finde de rigtige løsninger. Det er fundamentalt i Pallas’ arbejde med brugerdreven innovation,” siger han. Virksomheden er et godt eksempel på, hvordan vi skal sikre vækst fremover i det danske samfund, mener Charlotte Rønhof. 

”Rapporten viser, at ingeniører øger væksten i samfundet. Derfor er det meget uheldigt, at vi ikke uddanner nok dygtige ingeniører til at tilfredsstille behovet på arbejdsmarkedet,” siger hun.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere