ESS Construction site

Næsten 100 millioner til dansk neutronforskningsinstrument

torsdag 17 nov 16

Kontakt

Niels Bech Christensen
Seniorforsker
DTU Fysik
45 25 32 06

Kontakt

Rasmus Toft-Petersen
Seniorforsker
DTU Fysik
45 25 32 93

Deltagere i udviklingen af BIFROST

DTU er overordnet ansvarlig leder af projektet. Herudover deltager KU, EPFL Lausanne og Paul Scherrer Instituttet i Schweiz, Laboratoire Leon Brillouin i Frankrig, Wigner Instituttet fra Ungarn og Institut for Energiteknik fra Norge.

Den nye store fælleseuropæiske neutronforskningsfacilitet European Spallation Source (ESS) har netop bevilget 100 millioner kr. til instrumentet BIFROST, som DTU er hovedansvarlig for udviklingen af.

ESS bliver verdens kraftigste og mest avancerede neutronkilde, og er ved at blive bygget i Lund i Sverige. Når ESS åbner dørene for eksterne brugere i 2023, vil et af de første instrumenter, der bliver givet adgang til, være udviklet og bygget af en gruppe af europæiske universiteter og forskningslaboratorier med DTU i spidsen.

Instrumentet, som bærer navnet BIFROST, har efter forhandling imellem ESS og de involverede partnere fået bevilget et anlægsbudget på cirka 100 millioner kroner.

"Vi har fået bevilget størstedelen af det beløb, som vi havde ansøgt om til opbygning af BIFROST. Det er vi meget glade for. Omkring en fjerdedel af udviklingsudgifterne tilfalder os og Københavns Universitet i fællesskab", fortæller seniorforsker Niels Bech Christensen, DTU Fysik, der er overordnet ansvarlig for udviklingen af instrumentet.

"Med fastsættelsen af budgettet, kan vi nu for alvor gå i gang med det store praktiske arbejde med detaljeret design og planlægning af konstruktionsprocessen. Vi får travlt i de næste 6 år, men glæder os til at få lov til at bygge et neutron-instrument i verdensklasse", tilføjer forsker Rasmus Toft-Petersen, der er den ledende instrument-ansvarlige for BIFROST. 

Om ESS
European Spallation Source (ESS) er en ny fælleseuropæisk neutronforskningsfacilitet. Selve anlægget er under konstruktion i Lund med et totalt anlægsbudget på 1.843 milliarder euro. Heraf lægger Danmark i omegnen af 12,5 %, hvilket gør ESS til den største danske forskningssatsning siden Tycho Brahes tid. Eksperimenterne ved neutronkilden vil foregå på faciliteten i Lund, mens databehandlingen vil ske på beregningscentret ESS Data Management and Software Center (ESS DMSC) i København.

Neutronstråling anvendes til at studere materialers indre struktur og dynamik. Læs mere om ESS.

Om BIFROST
BIFROST er et såkaldt neutron-spektrometer. Det vil sige et instrument, der er specielt velegnet til studier af faste stoffers dynamik (for eksempel svingninger i krystalgitre og magnetiske svingninger) på atomar skala. Planen med instrumentet er specielt at fokusere på magnetisme i materialer der er relevante for energi- og it-sektoren, f.eks. høj-temperatur superledere samt materialer der i fremtiden vil kunne bruges til datalagring- og manipulation.

BIFROST skal være klar til de første testforsøg i 2022 og vil fra 2023 indgå som et af de første instrumenter i ESS’ brugerprogram.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere