Test af HT-PEM-brændselsceller på DTU Energi

DTU skal samarbejde med verdens største naturgasimportør om brændselsceller

fredag 01 jul 16
|

Kontakt

Jens Oluf Jensen
Professor
DTU Energi
45 25 23 14

Om Global Green Growth Forum

Global Green Growth Forum (3GF) blev oprettet i 2011 af Danmark i samarbejde med Korea og Mexico. I dag er Kina, Kenya, Qatar og Etiopien også medlemmer. Et vigtigt formål med 3GF er at fremme partnerskaber mellem industrien og offentlige institutioner for at accelerere overgangen til en grøn økonomi. 3GF er vært for et årligt topmøde i København som bringer ledere fra regeringer, virksomheder, institutionelle investorer og internationale organisationer sammen.

Om Korea Gas Corporation

Korea Gas Corporation (KOGAS) blev dannet i 1983 og er i dag verdens største importør af flydende naturgas. Gennem et landsdækkende naturgasnet leverer selskabet naturgas til virksomheder og energiselskaber i Korea. KOGAS har en betydelig forsknings- og udviklingsindsats inden for naturgasrelaterede teknologier som fx brændselsceller og reformere.

Energiselskabet Korea Gas Corporation (KOGAS), der er verdens største importør af flydende naturgas, har indgået en hensigtserklæring med DTU som vil bane vejen for samarbejde om forskning og udvikling inden for brændselsceller og andre miljøvenlige energiteknologier.

Ved det nyligt afholdte topmøde for Global Green Growth Forum i København underskrev administrerende direktør Seunghoon Lee fra KOGAS og DTU’s rektor Anders Bjarklev en hensigtserklæring (memorandum of understanding) om samarbejde inden for brændselscelleforskning og -udvikling. KOGAS har stor ekspertise i reformeringsteknologier som kan omdanne naturgas til brint; denne brint kan så anvendes i brændselsceller til at producere elektricitet og varme med høj effektivitet. For at kunne bruges i den mest almindelige type brændselsceller, polymer-brændselsceller (PEMFC), skal brinten gennemgå en dyr oprensning for at fjerne urenheder. Der er imidlertid andre typer brændselsceller som bedre kan tolerere urenheder i brændslet. Det gælder i særdeleshed for de såkaldte højtemperatur-PEM-brændselsceller (HT-PEMFC), hvilket gør disse brændselsceller meget relevante til anvendelse sammen med naturgas.

Institut for Energilagring og -konvertering (DTU Energi) er en af verdens førende forskningsinstitutioner inden for HT-PEMFC med fokus på materialer, cellekomponenter og celler. Det gør instituttet til en attraktiv samarbejdspartner for KOGAS. DTU Energi har endvidere i mange år samarbejdet med virksomheden Danish Power Systems om HT-PEMFC; ved Global Green Growth Forum-topmødet underskrev KOGAS også en aftale med Danish Power Systems med det fælles mål at kommercialisere deres teknologier og på denne måde bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark, Korea og på verdensplan.

Professor Jens Oluf Jensen, der koordinerer DTU Energis aktiviteter inden for HT-PEMFC, ser frem til samarbejdet: “Korea er meget aktiv inden for udvikling af brændselscelleteknologi. Vi ser et godt match mellem KOGAS’s reformerteknologi og HT-PEM-brændselsceller, og jeg byder muligheden for at udvikle teknologierne yderligere, baseret på vores fælles ekspertise, velkommen.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere