Energimæssigt syn på Danmark

Energikommission: Øg forskningsmidlerne

tirsdag 25 apr 17
|
af Tom Nervil

Energikommissionen anbefaler at øge bevillingerne til energiforskning til op mod en milliard. Det hilses velkomment af DTU’s forskningsdekan, der mener, at det er nødvendigt for, at Danmark kan fastholde sine internationale styrkepositioner indenfor energiforskning.

Den 24. april fik regeringen overdraget Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik vedrørende næste etape af Danmarks grønne omstilling.

Hovedbudskaberne i rapporten er, at der er brug for en ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020, hvis målet om et samfund baseret på vedvarende energi skal indfries i 2050. En ambitiøs energipolitik kræver også fortsat forskning, for – som det hedder i rapporten: ”Danmark skal fastholde og videreudvikle førerpositionen inden for forskning og udvikling af energiteknologier.”

Vil fordoble midler til energiforskning

"Jeg hæfter mig særligt ved, at kommissionen anbefaler, at midlerne til energiforskning skal øges, og at kontinuiteten i indsatsen skal sikres."
Katrine Krogh Andersen

Helt konkret anbefaler Energikommissionen, at regeringens forskningsbevillinger kommer på niveau med bevillingerne i 2010-2011. Den gang lå bevillingerne på cirka en milliard kroner, hvilket er cirka dobbelt så meget, som der er afsat i 2017. Denne anbefaling får opbakning fra DTU´s forskningsdekan Katrine Krogh Andersen.

”Jeg har med stor interesse læst Energikommissionens anbefalinger for energipolitikken frem mod 2030 – og mod de langsigtede mål i 2050. Jeg hæfter mig særligt ved, at kommissionen anbefaler, at midlerne til energiforskning skal øges, og at kontinuiteten i indsatsen skal sikres. På DTU bakker vi 100 pct. op om, at energiforskningsmidlerne øges betydeligt, så vi kan fastholde den internationale styrkeposition”, siger Katrine Krogh Andersen.

Skal tildeles hele værdikæden

Forskningsdekanen hæfter sig også ved kommissionens anbefaling af, at der skal prioriteres flere unikke demonstrationsprojekter og testplatforme og håber, at det kommer til at afspejle sig i tildelingen af forskningsbevillinger.

”Jeg ser frem til at følge regeringens arbejde med at løfte energiforskningsområdet. Det er vigtigt, at hele værdikæden – fra grundforskning til demonstrationsprojekter - bliver tilgodeset med de øgede bevillinger, ” understreger Katrine Krogh Andersen.

Kommissionens overordnede anbefaling er at fjerne fokus på enkeltstående teknologier og i stedet se på samlede energisystemer, forklarede Energikommissionens formand, Niels B. Christiansen, da han præsenterede rapporten.

”Vi tror på, at vigtige styrkepositioner bliver evnen til at drive energisystemet med 100 pct. vedvarende energi. Vi skal være foregangsland på integration og derfor magte at få høstet de investeringer, vi allerede har fortaget i enkeltteknologier og få flyttet dem over på deres plads i fremtidens energisystemer,” sagde Niels B. Christiansen.

Indgår i de kommende forhandlinger

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, som har ansvaret for den fremtidige energipolitik, synes, at Energikommissionen et kommet med nogle gode og klare svar på, hvordan vi skal tage de næste kloge skridt i Danmarks grønne omstilling. Ministeren ser derfor frem til den politiske proces, der går i gang i de kommende måneder.

”Energikommissionens arbejde vil indgå som et væsentligt bidrag til de kommende måneders forberedelse af regeringens energiudspil, der vil blive lanceret i efteråret 2017 med henblik på forhandlinger om en ny energiaftale,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere