Photo: Mikal Schlosser

Portræt: Brobyggeren

fredag 19 sep 14

Blå bog

Alder

 • Født 1968

Uddannelse

 • 1988-1997: Maskiningeniør og ph.d. Ph.d.-afhandling om risiko relateret til skibes grundstødninger, DTU. Studier ved University of Washington og Massachusetts Institute of Technology
 • 2007-2009: Executive MBA, The Blue MBA, CBS

Karriere

 • 1997-2000: Adjunkt, DTU, Institut for Skibsog Havteknik
 • 2000-2003: Lektor, DTU; gæsteforsker, UC Berkeley
 • 2003-2008: Direktør, Maritime Technical Consultancy, Det Norske Veritas
 • 2008-2014: Direktør, Maersk Maritime Technology
 • 2014: Direktør, Center for Olie og Gas – DTU

Fritid
Vandreture i bjerge og skov, rejser, ski, løb, og sejlads 

Center for Olie og Gas - DTU skal bidrage til at skabe nye olieindtægter

Center for Olie og Gas – DTU skal være med til at skabe olieindtægter i milliardstørrelsen. Bag centeret står DUC (Dansk Undergrunds Consortium), der består af A.P. Møller – Mærsk (operatør med 31,2 pct.), Shell (36,8 pct.), Chevron (12 pct.) og den statsejede Nordsøfonden (20 pct.). DUC har investeret en milliard i centeret, der skal forske i, hvordan en større andel af olie- og gasreserverne kan hentes op fra Nordsøen. Bevillingen fordeles over ti år. Den lange tidshorisont giver mulighed for en samlet og integreret forskningsindsats. Det nye forskningscenter vil have base hos DTU i Lyngby og indgå i et tæt forskningssamarbejde med blandt andre Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og GEUS.
Bo Cerup-Simonsen har i hele sin karriere bidraget med at bringe videnskab og teknologi i spil i samfundet. Nu står han i spidsen for et nyt forskningscenter på DTU, hvor han skal binde forskning og forretning sammen for bedre at udnytte Nordsøens olie- og gasressourcer.

Allerede da Bo Cerup-Simonsen begyndte på første semester som maskiningeniørstuderende på DTU, blev han sat til at skille en flymotor ad for at undersøge, hvorfor den var pålidelig, og hvor meget effekt man kunne få ud af den. Han følte med det samme, at han var havnet det rigtige sted mellem videnskab, teknologi og anvendelse. Den mavefornemmelse har han fulgt lige siden.

I mange år har han været brobygger mellem forskning, udvikling og erhvervsliv. Senest som leder for Maersk Maritime Technology, der blandt andet står bag teknologien i verdens mest energieffektive containerskibe, Triple-E, som Maersk Line modtager i alt 20 af. Den 1. juli 2014 satte han sig i stolen som direktør for Center for Olie og Gas – DTU.

Stort og vigtigt forskningscenter
”Jeg kunne ikke sig nej til tilbuddet om at blive chef for et helt nyt olieforskningscenter. At være leder for et så stort og vigtigt forskningscenter er for spændende en mulighed at lade passere. Min passion er netop – sammen med en masse dygtige mennesker – at være med til at bringe videnskab og teknologi i spil til gavn for samfundet,” siger Bo Cerup-Simonsen.

I sit nye job får han brug for at trække på sin store erfaring med at binde forskning og forretning sammen. Olieforskningscenterets succes forudsætter et godt samarbejde med de virksomheder, der arbejder med olieog gasindvinding i Nordsøen. Desuden skal forskningscenteret tiltrække forskere på allerhøjeste niveau fra ind- og udland og bidrage til at uddanne fremtidens bedste olieingeniører.

Målet er at udvikle ny viden, idéer og metoder til at øge indvindingsgraden af olie og gas i Nordsøen – og dermed skabe nye olieindtægter i milliardstørrelsen for Danmark.

Det ultimative at være polytekniker
Teknik og videnskab har altid været Bo Cerup-Simonsens topinteresse. Som barn tilbragte han ofte aftenerne sammen med sin far, der var fysiklærer på den lokale skole. Mens faren gik og forberedte forsøg og opstillinger, fik Bo lov til at lege med mekanikopstillinger, kemikalier, bunsenbrændere og gamle tv-apparater.

Drømmen om at blive ingeniør tog form, da han var 16-17 år. Han syntes, at det måtte være det ultimative at være polytekniker med indsigt i forskellige videnskaber og bringe dem i anvendelse. Og matematik og fysik var hans yndlingsfag. Som 19-årig flyttede Bo Cerup-Simonsen derfor til Lyngby og begyndte studierne på DTU.

”Studiet var udfordrende, men også interessant. Det var fysik og matematik sat i et anvendelsesperspektiv. Det er enormt stimulerende for nysgerrigheden at beskrive fænomener i fysik. Samtidig er matematik både elegant og kraftfuldt, og når man anvender kombinationen til at løse virkelige problemer, er det bare dybt tilfredsstillende,” mener Bo Cerup-Simonsen.

Verdens mest energieffektive skib
Efter afslutningen af studiet tog han en ph.d. og fik job på DTU. Efterfølgende arbejdede han 11 år i industrien med teknologi – de seneste seks år som leder for Maersk Maritime Technology. Her har han været en del af en kæmpeoperation i Maersk, hvor der investeres store summer i ny teknologi, og hvor teknologiløsningerne skal bringes i drift og virke 24-7.

Jobbet i Maersk Maritime Technology indebar, at Bo Cerup-Simonsen var med til at udvikle løsninger, der betyder, at Maersks skibe nu bruger mindre brændstof end tidligere. Med Triple-E er det for eksempel lykkedes at nedsætte brændstofforbruget og CO2-udledningen med 50 pct. i forhold til gennemsnittet på Europa-Asien-ruterne. Det gør Triple-E til ikke blot verdens største skib i drift, men også verdens mest energieffektive skib målt pr. container transporteret pr. nautisk mil.

Vær åben over for muligheder
”Jeg håber at kunne bruge noget af min erfaring i jobbet på DTU, men jeg er ydmyg over for opgaven og får god brug for at lytte,” siger Bo Cerup-Simonsen.

Han trives i en hverdag med kolleger, der har forskellige kompetencer og som løser vanskelige problemstillinger med et tungt element af teknik og videnskab. Det skal helst være problemstillinger, der gør en forskel, og hvor man kan se et værdipotentiale.

Efter hans mening er det vigtigt at være åben over for de muligheder, der dukker op i ens karriere – bruge sine evner bedst muligt – og presse sig selv lidt ud af komfortzonen for til gengæld at få personlig udfordring.

”Vi får jo alle nogle muligheder i livet for at forfølge vores drømme. Det kan være lige fra at holde et foredrag, rejse til udlandet i en periode eller skifte jobindhold. Det kan være fristende at sige nej, fordi man ikke ved, hvad man kaster sig ud i. Men der er meget energi i at prøve noget nyt og være uden for komfortzonen af og til – og der er ingen garanti for trivsel, selvom man bliver i komfortzonen,” siger Bo Cerup-Simonsen.

Skabe værdi i begge verdener
Som nyansat direktør peger han på, at den første udfordring for forskningscenteret bliver at formulere vision og strategi. Dermed får både ansatte, samarbejdsparter og omverden et billede af, hvorfor olieforskningscenteret er sat i verden, hvilke mål forskningscenteret arbejder hen imod, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang, og hvilke muligheder der er for at interagere med centeret.

”En af centerets hovedudfordringer bliver at tilfredsstille de to sæt af behov for henholdsvis at bidrage til økonomisk værdi for Danmark og sørge for forskningsfrihed til forskningsmiljøerne. Erhvervets udfordringer har ikke alle akademisk højde, og forskernes yndlingsområder er ikke nødvendigvis dem, der giver mest erhvervsmæssig værdi. Så vi skal vælge vore aktiviteter med omhu, for at dette center skaber værdi i begge verdener.”

”En anden udfordring bliver at finde ud af, hvilke aktiviteter der skal køre inden for det fysiske forskningscenter, hvilke der foregår udenfor, og hvordan interaktionen foregår. Det bliver blandt andet centralt at sørge for en god interaktion mellem erhverv og universitet, så der bliver en dynamik mellem de to meget forskellige verdener. Men også at opbygge et olieforskningscenter, der indgår i et kæmpe netværk af interaktioner med andre universiteter og forskningsmiljøer i omverdenen,” siger Bo Cerup-Simonsen.

Kendt for at sætte dagsordenen
Han håber, at forskningscenteret om nogle år vil være kendt for at være med til at sætte dagsordenen for, hvad der sker af udvikling i Nordsøen, at centeret er dybt involveret i at udvikle næste generations viden og løsninger, og at personer, der har opbygget viden på centeret, sidder i centrale job i olieog gasbranchen i Danmark.

Selv synes Bo Cerup-Simonsen, at han med jobbet i Center for Olie og Gas – DTU har forfulgt ambitionen om at blive ved med at løse nye problemstillinger inden for teknologi, videnskab og udvikling:

”Min karriere har aldrig været planlagt i detaljer langt ud i fremtiden. Den har været drevet af nogle overordnede idéer og af entusiasme, nysgerrighed og muligheder, der dukkede op – samt en god portion fokus og udholdenhed for at gennemføre projekterne. En fremgangsmåde, der har fulgt mig, lige siden jeg som barn byggede vindmøller, solfangere, tømmerflåder, gokarts og biler.”

Bo Cerup-Simonsens fem gode råd til studerende

 1. Dyrk din faglighed. Du opbygger fundamentet for din videre faglige karriere i studietiden. Husk at dyrke de svære, grundlæggende fag, som kan være vanskelige at tage sidenhen. Det er netop den stærke faglige baggrund, der typisk giver ingeniøren sin særlige position.
 2. Lær disciplinen selvledelse – og tag ansvar og initiativ selv. Brug studietiden til at finde ud af, hvad du har talent for, hvad du brænder for, hvordan du bedst arbejder, hvilken type personer du samarbejder bedst med, og hvilke værdier der er vigtige for dig. Du får brug for det senere i din karriere.
 3. Udnyt mulighederne som studerende – både for at få oplevelser og for at danne netværk. Gennem studietiden vil der vise sig et utal af spændende og relevante muligheder. Se dig omkring, og tag selv initiativ til f.eks. at deltage i kurser, virksomhedsarbejde, tage et hjælpelærerjob, et udlandsophold eller holde et foredrag. De kontakter, du danner gennem studietiden, kan være særdeles vigtige sidenhen.
 4. Bliv god til at formidle og lytte. Det er vanskeligt og helt essentielt at udtrykke sig klart både skriftligt og mundtligt. Desuden har virkelige problemer altid mange sider, som kræver mange involverede parter.
 5. Vær kritisk over for dit eget arbejde, og stil ofte spørgsmålet ’hvorfor’. Lær at sætte dig ind i, hvilken større sammenhæng du arbejder i, og hvad det overordnede formål er. Det vil tilføre dit arbejde mere værdi og gøre dig i stand til at kommunikere effektivt med omverdenen. Desuden vil du blive en mere værdsat kollega, og du vil finde dit arbejde mere motiverende.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image