Drone-systemet testflyves over Hans Christian Andersen Airport i Odense (Foto: DTU Space, Integra A/S).

DTU leverer drone-system til måling af land- og havis i Arktis

mandag 13 mar 17

Kontakt

René Forsberg
Professor
DTU Space
45 25 97 19

Indgår i nyt forskningscenter

Projektet støttes med en bevilling fra Villum Fonden som led i infrastrukturen på det nyetablerede forskningscenter Villum Research Centre, Station Nord, i Grønland under ledelse af professor Henrik Skov fra Århus Universitet.

Flere droner ventes indkøbt og indgå bredt i fremtidens forskning og monitorering i det arktiske område, hvis kommende testflyvninger på Grønland forløber som ventet. Med en hastighed på 80 km/t og en teoretisk operationstid på op til ti timer, kan en drone dække et område på størrelse med Danmark i en enkelt flyvning.

Den nye drone og laserskannings-systemet til den er udviklet i et samarbejde mellem DTU, virksomheden Integra A/S og Aarhus Universitet. 

Nyudviklet drone-teknologi fra DTU Space skal sikre mere effektiv overvågning af klimaændringer i Arktis. Udstyret overdrages nu til brug på forskningsbasen Villum Research Station i Grønland.

Overvågning af ændringer i indlandsisen på Grønland og havisen i det arktiske område er hidtil sket ved hjælp af data fra satellitter i kredsløb om jorden og flybaserede målinger tættere på jordoverfladen. Nu suppleres disse metoder med et nyudviklet lasersystem til brug i en mellemklasse-drone, der vejer cirka 20 kg.
  
Dronen skal primært bruges til flyvninger i forbindelse med undersøgelser fra den nyåbnede forskningsstation i Grønland, Villum Research Station, Station Nord. Men den kan også anvendes andre steder i Grønland.

”Vi er glade for, at vi kan bidrage med en ny løsning til klimaovervågningen i Grønland. Der er tale om ny teknologi i de måleinstrumenter, som er installeret i dronen, og de skal både være små og robuste for at kunne operere i det barske arktiske klima”, siger direktør Kristian Pedersen, DTU Space.

I dag overdrages det nye drone-system til Aarhus Universitet. Det sker ved et arrangement i Hans Christian Andersen Lufthavn i Odense med deltagelse af blandt andre Klima- og Energiminister Lars Chr. Lilleholt, hvor udstyret også demonstreres. Dronen vil fremover indgå i DTU's overvågning af isen på og omkring Grønland.

Målinger fra dronen skal supplere den løbende overvågning af ændringer i indlandsis og havis, som DTU Space udfører i samarbejde med blandt andre den europæiske rumorganisation ESA.  De detaljerede laserskanning-målinger med det nye udstyr understøtter også det nationale overvågningsprogram i forhold til ændringer i tykkelsen af indlandsisen og havisen. 

Bygger videre på mange års viden

Det er viden og erfaringer fra mange års indsats fra DTU Space, som udgør grundlaget for teknikken i den nye drone.

”Udviklingen af det nye system repræsenterer en videreudvikling og udnyttelse af den know-how, DTU Space har oparbejdet gennem mange års flybårne målinger af is-ændringer i både Grønland, det Arktiske Ocean og senest i Antarktis”, siger professor Rene Forsberg fra DTU Space.

DTU Space har bygget og udviklet drone-systemet i samarbejde med virksomheden Integra A/S og Aarhus Universitet. 

"Vi er glade for, at vi kan bidrage med en ny løsning til klimaovervågningen i Grønland"
Kristian Pedersen, direktør på DTU Space

Små måleinstrumenter er en stor udfordring

En stor udfordring for forskere og eksperter i forbindelse med teknikken til dronen har været at udforme måleinstrumenterne så små, at de kan være i en drone på 3,3 gange 2,3 meter frem for i et fly.

”Vi har udviklet en løsning, der er samlet på et meget lille areal. Det er sammensat af en laser, som oprindeligt er udviklet til selvkørende biler, et kamera og så et meget præcist GPS-system suppleret med gyroer og accelerometre i stil med det, der anvendes i fly. Det bliver alt sammen forbundet til en minicomputer på størrelse med en stor tændstikæske, der modtager og behandler de data, den modtager fra laserskanner, kamera og GPS under en tre, fire timers flyvetur”, forklarer forsker Eric Haase, DTU Space. 

Laserskanneren og GPS’en i dronen kan måle is over hav og land med få centimeters præcision i et 50-100 meter bredt 'spor'. Så fine detaljer er det ikke muligt at opnå via satellit-målinger.

 

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere