Foto: DTU Veterinærinstituttet

Nyt projekt skal effektivisere sygdomsovervågningen

mandag 06 jan 14
|

Der er brug for bedre og billigere overvågning af smitsomme husdyrsygdomme, så DTU Veterinærinstituttet er med i et nyt projekt, der skal effektivisere sygdomsovervågningen - i første omgang hos kvæg.

”Danmarks høje sundhedsstade blandt husdyrene sikrer en høj produktivitet og giver store konkurrencefordele i forhold til eksport, men overvågningen er omkostningstung, så der er brug for en effektivisering,” fortæller Nils Toft, der er professor i epidemiologi ved DTU Veterinærinstituttet. 

I projektet Smartpool vil de derfor systematisk gennemgå de eksisterende overvågningsprogrammer i kvægbruget og finde ud af, hvor de kan gøres mere kosteffektive.  

”Vi skal finde ud af i hvor høj grad det vil være muligt at poole prøver fra flere dyr – det vil sige analysere flere prøver sammen – i stedet for at analysere prøverne fra hvert dyr enkeltvis. For det vil kunne spare mange penge,” forklarer Anette Bøtner, der er souschef i Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet.

Software skal styre poolingen
Ud fra dette skal der udvikles en software-løsning, der kan styre automatisk pooling af prøverne. 

”Programmet vil ikke kun kunne bruges til at effektivisere i kvægbruget, men også i mange andre sammenhænge, hvor der skal analyseres enkeltprøver – f.eks. kødsaftprøver på slagterierne eller blodprøver i sundhedssektoren. Samtidig vil programmet have et betydeligt økonomisk potentiale ved udbrud af særligt smitsomme sygdomme, hvor der skal gennemføres fritestning af et stort antal dyr for at genvinde sygdomsfri status,” siger Nils Toft.

Samarbejde med erhvervet
Projektet, der løber over to år, bærer navnet ’SMARTPOOL - Intelligent og økonomisk ressourceoptimering ved masseanalyser for smitsomme husdyrsygedomme’. Udover DTU Veterinærinstituttet deltager Dianova, Eurofins og Videncenter for Landbrug i projektet.

GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervstyrelsen ved Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bevilliget 4.254.036 mio. kr. til projektet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere