Rapport om plastikstrømme afslører stor mangel på data

onsdag 26 jun 19

Kontakt

Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Miljø
45 25 15 58

Rapport fra Miljøstyrelsen

En afdækning af plastikstrømme i Danmark viser behov for nyere og mere omfattende data, f.eks. fra handlen med plastik og anvendelse af plastik i forskellige typer produkter.

DTU har lavet en gennemgang af plastikstrømme i Danmark for Miljøstyrelsen. Det er sket for at skabe et første overblik over håndteringen af plastik, heriblandt plastik i affald.

Vurderingen er sket ved brug af materialestrømsanalyse, MFA, der inddrager input, output, oplagring og materialestrømme mellem processer i et undersøgt system.

”Det vigtigste formål med rapporten har da også været at identificere, på hvilke områder, der mangler data, eller om de tilgængelige data er af for dårlig kvalitet. Det overblik har vi nu, og vi håber at kunne gentage analysen med opdaterede tal inden længe,” siger forskeren, der har gennemført analysen for DTU Miljø, Kostyantyn Pivnenko.

Analysen viser, at der i 2016 samlet set blev importeret 3.100.000 tons plast til Danmark, eksempelvis plastikprodukter, plastholdige produkter og plastik i affald. Samme år forlod 2.500.000 tons plastik landet. Det betyder, at ca. 610.000 tons plastik forblev i Danmark.

I forhold til plastikaffald peger analysen på, at ud af 440.000 tons indsamlet plastikaffald endte 330.000 tons i blandet og brændbart affald, mens 110.000 tons blev sorteret og indsamlet til genanvendelse. Størstedelen af plastik i det blandede affald kommer fra husholdninger og består især af PE-plast. I det brændbare affald er der store mængder både PET- og PP-plastikaffald fra såvel husholdninger som service. Analysen viste endvidere, at ca. halvdelen af det indsamlede plastik blev genanvendt i Danmark, mens resten eksporteres.

Behov for opdatering af data
”Tallene er fra 2016, der er det nyeste år, vi har kunnet få data fra. Det betyder, at en del kan have ændret sig siden da. F.eks. har flere kommuner i de seneste år gjort det muligt for borgerne at sortere deres plastikaffald ved husstanden for at sikre en bedre sortering af plastik i husholdningsaffaldet,” siger Kostyantyn Pivnenko.

En af de store mangler i data har været, at handlen med plastik er meget dårligt dokumenteret. Også viden om andelen af plastik i forhold til andre materialer i forskellige typer produkter, eksempelvis i pc'er, biler eller legetøj, bygger i flere tilfælde på tal helt tilbage fra 1995, som uden tvivl trænger til en opdatering.

”Rapporten skal ses som en indledende screening, der afdækker de væsentligste plastikstrømme i Danmark. Import af affald fra bl.a. England med indhold af plastik til afbrænding er fortsat en del af det danske energisystem. Halvdelen af vores sorterede plastikaffald bliver eksporteret til videre forarbejdning i udlandet, særligt Tyskland. De strømme har vi nu de første data på, og det giver politikere og myndigheder mulighed for at handle i overensstemmelse med regeringens plastikhandlingsplan,” siger professor Thomas Fruergaard Astrup, der har været ansvarlig for analysen.

Thomas Fruergaard Astrup understreger, at rapporten er udarbejdet på baggrund af tilgængelige data, så adgang til bedre data, eksempelvis fra plastbranchen, er ønskeligt ved en fremtidig opdatering.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere