Isabella Askjær Gaarde Lorenzen

Ingeniører med arktiske kompetencer er i høj kurs

tirsdag 30 mar 21

Kontakt

Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
93 51 09 69

Øvrige arktiske uddannelser

DTU både udbyder og samarbejder om flere uddannelser med en arktisk profil:
• Diplomingeniør i Fiskeriteknologi
• Det Arktiske Semester
• Nordic Master in Cold Climate Engineering
• Fra 2021 også kandidatretningen Arctic Mineral Resources

Se mere på www.arctic.dtu.dk/uddannelse 

Stor efterspørgsel på dimittender fra diplomingeniør - uddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Der er rift om ingeniører med en diplomingeniøruddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur, fortæller studieleder Pernille Erland Jensen.

”Vi oplever ofte, at vores studerende har et job på hånden, allerede inden de har afsluttet uddannelsen,” siger Pernille Erland Jensen om de eftertragtede ingeniører, som finder ansættelser i såvel den offentlige som den private sektor i både Danmark og Grønland.

Den store efterspørgsel afspejles også i statistikkerne. Her kan man se, at fra 2015 til 2018 faldt dimittendernes ledighed støt det første år efter endt uddannelse. I det andet år, efter at de studerende havde færdiggjort deres uddannelse i Arktisk Byggeri og Infrastruktur, var de i gennemsnit ledige 3,2 pct. af tiden. For andre professionsbachelorer med tekniske uddannelser var dette tal 5,9 pct.

Studerende med rejsetrang

Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidl. kaldet Arktisk Teknologi) udbydes af DTU i samarbejde med det grønlandske selvstyre, og uddannelsen giver de studerende generelle ingeniørkompetencer inden for byggeri, anlæg, energi, indeklima, miljøteknik og planlægning tilpasset arktiske forhold.

Uddannelsen foregår delvist i Grønland på DTU’s campus i Sisimiut, 50 km nord for polarcirklen, og delvist i Danmark på DTU Ballerup Campus. Men mange har lyst til at rejse endnu mere og tager et semester i et helt tredje land, fortæller Pernille Erland Jensen:

”Vi har mange, der har mod på mere, og som gerne vil ud og opleve verden, så de tager typisk et semester i Canada, Norge eller USA. Vi ligger støt omkring 90 pct., som tager et udlandsophold, hvilket er langt flere end på andre tilsvarende uddannelsesretninger på DTU.”

Uddannelsen tiltrækker både grønlændere og danskere – i 2020 blev der optaget 15 nye studerende, hvoraf de ti kom fra Grønland og resten fra Danmark.

Til september kan diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur fejre 20-års jubilæum. Til den tid vil omkring 150 i alt have gennemført uddannelsen. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere