H.K.H. Kronprinsen indvier nyt bygningskompleks

torsdag 02 nov 17

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10

Se video

Se video fra indvielsen

DTU’s nye bygningskompleks, der samler en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering, blev fejret med Per Vers-rap, lysshow, musikalske indslag og taler på Lyngby Campus den 1. november.

 

Foto: Bax Lindhardt

Foto: Bax Lindhardt

DTU’s nye bygningskompleks, der samler en stor del af universitetets forskning inden for life science og bioengineering, blev officielt åbnet i går, da H.K.H. Kronprinsen trykkede på en stor rød knap. Bygningskomplekset omfatter både nybyggeri og renovering og er DTU's største byggeprojekt, siden universitetet etablerede sig på Lundtoftesletten i Lyngby i begyndelsen af 1970’erne.

Foto: Bax Lindhardt

Foto: Bax Lindhardt
Sangerinden Dorthe Gerlach, rapperen Per Vers og lysdesigneren Jesper Kongshaug bidrog til festlighederne ved at rappe, synge og belyse DTU’s Biosfære, der er det centrale rum i bygning 202.
Foto: Bax Lindhardt


Foto: Bax Lindhardt

Med til indvielsen var bl.a. rektor Anders Bjarklev, bestyrelsesformand Per Falholt samt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, prorektor Rasmus Larsen, universitetsdirektør Claus Nielsen samt omkring 600 samarbejdspartnere og medarbejdere.

Foto: Mikal Schlosser

Foto: Mikal Schlosser

DTU har med sin seneste nybygning fået mulighed for at samle en stor del af universitetets forskningsmiljø inden for life science og bioengineering på Lyngby Campus. Det nye bygningskompleks omfatter 42.000 kvadratmeter og danner en moderne ramme om et internationalt forskningsmiljø, som befinder sig i krydsfeltet mellem biovidenskab og teknisk videnskab.

Visionen for DTU’s satsning inden for life science og bioengineering er at bidrage til at løse nogle af dette århundredes afgørende samfundsproblemer. Der er blandt andet tale om bæredygtig fødevareproduktion til en stadigt stigende befolkning, effektiv kræftbehandling, nye sundhedsteknologier og omstilling fra en oliebaseret til en biobaseret kemisk og farmaceutisk industri.

Foto: Bax Lindhardt

Foto: Bax Lindhardt

"Med bygningskomplekset står vi på DTU endnu stærkere rustet til at byde ind på life science og bioengineering-området,” sagde Anders Bjarklev i sin tale


Foto: Bax Lindhardt

Foto: Bax Lindhardt

I sin tale sagde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind blandt andet:

”Her er masser af plads, masser af lys, topmoderne forsøgsfaciliteter og undervisningsrum - og sågar rappere. Og det er væsentligt, at der er ordentlige rammer for det biovidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljø.”

”Det er et område, hvor faciliteterne skal være i orden. Det er helt afgørende, at vi søger og finder svar på tidens store biovidenskabelige spørgsmål. Ikke bare for os – men også for kommende generationer.”


Foto: Bax Lindhardt
Foto: Bax Lindhardt

Efter den officielle indvielse var Kronprinsen og Søren Pind bl.a. på rundtur i bygning 202. Her fortalte seniorforsker Jane Behrens om den eksperimentelle fiskestald, der huser torsk fanget i den østlige Østersø.

Foto: Bax Lindhardt

Foto: Bax Lindhardt

Kronprinsen og Søren Pind var også i et undervisningslaboratorium med studerende. De tre diplomingeniørstuderende på fødevaresikkerhed og -kvalitet, Emmelie Joe Freudenberg Rasmussen, 3. semester, Rasmus Oreskov Christoffersen, 1. semester og Mie Sofie Lynge Loldrup, 1. semester, fortalte, hvordan man med biokemiske og DNA-baserede metoder kan identificere bakterier i vores fødevarer.Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere