xx

DTU ser frem til samarbejde om satellitter i Arktis

mandag 27 jun 16

Kontakt

Kristian Pedersen
Professor
DTU Space
20 11 74 77

Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83

DTU Space og Polar DTU har bidraget med viden og ekspertise til den civile del af forsvarets nye Arktis-analyse.

Forsvarsministeren har i dag offentliggjort en omfattende analyse, som giver en række bud på, hvordan indsatsen i Arktis kan styrkes de kommende år. Arktis-analysen peger blandt andet på et voksende behov for at øge kommunikationskapaciteten i Arktis ved hjælp af satellitter.

”Vi er glade for, at der nu foreligger en grundig analyse af mulighederne for at styrke indsatsen i Arktis, hvor vi med vores teknologi og ekspertise inden for rumområdet kan hjælpe myndighederne med at løse vigtige opgaver”, siger direktør på DTU Space, Kristian Pedersen.

Ekspertise fra DTU spiller en vigtig rolle, når Forsvaret skal løse kritiske og udfordrende opgaver i Arktis de kommende år. Ud over at håndhæve det danske rigsfællesskabs suverænitet har Forsvaret en række centrale opgaver for det civile samfund. Blandt dem redningsberedskab, fiskeriinspektion og havmiljøberedskab.

"Det passer som fod i hose med DTUs profil at være med til at omsætte nogle af de idéer til virkelighed, som vi har været med til at fremsætte i analysen"
Niels Andersen, centerleder Polar DTU

DTU har gennem mange år bidraget til løsning af en række opgaver i Arktis. Blandt andet støtte til kommunikation, overvågning og forskning via satellitter i rummet og GPS-systemer på jorden. For nylig skrev DTU kontrakt med forsvaret om udvikling og test af en satellit til forsøg med overvågning af skibs- og flytrafik i Arktis. Det er den første satellit, der specifikt udvikles til forsvaret herhjemme.

”DTU Space er allerede i gang med at udvikle satellit-baserede løsninger i samarbejde med Forsvaret. Kommunikations-satellitter er et oplagt næste skridt. Disse satellitter vil også kunne bruges til at løfte den civile kommunikation,” siger Kristian Pedersen.
”Vi ser derfor frem til at undersøge potentialet og forretningsmulighederne med udgangspunkt i analysen sammen med forsvaret og teleselskaber i Grønland, Island, Færøerne og Danmark samt andre mulige interessenter”.

Ifølge centerleder for Polar DTU, Niels Andersen, er forslaget helt i tråd med regeringens nye rumstrategi. Her er et vigtigt mål for Danmarks rumaktiviteter netop, at de skal bidrage til at skabe vækst i samfundet.
”Det passer som fod i hose med DTUs profil at være med til at omsætte nogle af de idéer til virkelighed, som vi har været med til at fremsætte i analysen og på den måde hjælpe forsvaret med at få dækket nye behov i forhold til civile opgaver,” siger Niels Andersen. 
”Vi har teknologien til det og mange års erfaring med at arbejde under de særlige forhold, der gælder i det arktiske område. Desuden er vi på DTU vant til at omsætte teknologiske løsninger til forretning”. 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere