Et nyt samarbejde mellem DTU Byg og Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S, DKBI, skal ruste branchens konstruktionsingeniører til fremtidens udfordringer. Foto: Birit Buhr Jensen

Ingeniører skal tilbage på skolebænken

mandag 20 okt 14
|
DTU Byg udbyder i samarbejde med Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S, DKBI, en række tekniske efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører

DTU Byg har besluttet at styrke sit engagement inden for efteruddannelse af branchens ingeniører. Instituttet ønsker med et nyt samarbejde om efteruddannelse at medvirke til at ruste danske konstruktionsingeniører til fremtidens udfordringer. Kurserne udbydes i samarbejde med Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S, DKBI. Samarbejdet med DKBI er det første i en række tiltag, der skal styrke DTU Bygs efteruddannelsesaktiviteter.

Bag beslutningen ligger ifølge vicedirektør Henrik Stang, DTU Byg, en overordnet strategi om, at DTU skal spille en mere fremtrædende rolle på markedet for efteruddannelse af ingeniører, så de kan vedligeholde og opdatere deres faglige kompetencer.

”Styrkelsen af instituttets efteruddannelsesaktiviteter er et vigtigt element og en naturlig del af universitetets engagement i samfundet. Vi har indledt samarbejdet med en ekstern partner, DKBI, som et bevis på, at vi vil ønsker et samarbejde med de stærkeste partnere på markedet.

I andre lande eksempelvis i England er der krav om, at færdiguddannede ingeniører skal dokumentere, at de løbende vedligeholder deres professionelle kompetencer. For eksempel ved at deltage i forskellige efteruddannelseskurser,” siger vicedirektør Henrik Stang.

Intet krav i Danmark
Herhjemme eksisterer der ikke tilsvarende formaliserede krav til efteruddannelse, oplyser direktør Finn Bach ved Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S.

”Samarbejdet med DTU Byg er en styrkelse af DKBI’s efteruddannelsesaktiviteter. Samarbejdet sikrer, at kurserne altid er ajourført med den nyeste viden, at der er en bedre sammenhæng mellem ingeniøruddannelserne og efteruddannelseskurserne, og at ingeniøren allerede under sin uddannelse bliver bekendt med tilbuddet,” siger direktør Finn Bach.

Samarbejdet omfatter alle DKBI’s nuværende kurser og alle kommende kurser. Kurserne planlægges og bemandes af et kursusudvalg, hvor DTU Byg er repræsenteret. Desuden underviser flere af instituttets medarbejdere på kurserne.

Samarbejdet vil endvidere omfatte et initiativ til etablering af et system, der kan dokumentere, at den enkelte ingeniør gennem deltagelse i efteruddannelseskurser med eller uden prøveaflæggelse har vedligeholdt sine faglige færdigheder.

Kurser afholdes dels i DTU’s mødecenter/undervisningslokaler til efteruddannelse og dels hos DKBI’s aktionærfirmaer.

Se også:
www.dkbi.dk

For yderligere information:
Vicedirektør Henrik Stang
DTU Byg
Tlf. 45251735
E-mail: hs@byg.dtu.dk

Direktør Finn Bach
DKBI A/S
Tlf.40106184
E-mail:fb@dkbi.dk

Fakta om DKBI

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut A/S blev stiftet i 1990 og ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er: Alectia, COWI, Grontmij, MT Højgaard, NCC Danmark, NIRAS og RAMBØLL

Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg. Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser.

Relaterede Videoer  

Vis flere