Foto: Colourbox

Fluenet er effektivt værn mod campylobacter

torsdag 14 feb 13
|

Fluenet for ventilationen til kyllingehuse kan reducere forekomsten af den sygdomsfremkaldende bakterie campylobacter i kyllingeflokke med trefjerdedele i sommerhalvåret. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som netop er offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Campylobacter er den bakterie, som globalt set er årsag til de fleste fødevareoverførte tilfælde af diarre, og som i nogen tilfælde kan føre til alvorlige sygdomme. Den seneste opgørelse fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser, at der var 212.064 tilfælde af campylobacter i 2010, men EFSA vurderer, at kun cirka 2% af tilfældene bliver rapporteret. Det betyder, at cirka 10 millioner bliver syge af infektioner med campylobacter hvert år i hele EU. Tidligere undersøgelser har vist, at kylling er den vigtigste smittekilde.

Hver sommer er campylobacter et stort problem i slagtekyllinger, og tidligere undersøgelser har vist, at fluer er en vigtig smittespreder. DTU Fødevareinstituttet har lavet en opgørelse over campylobacter i 10 kyllingehuse i Danmark, som havde fluenet i årene 2006 til og med 2009. Opgørelsen viser en nedgang i sommerhalvåret fra 40% til 10% positive flokke i huse med fluenet, mens der i vinterhalvåret ikke er forskelle mellem huse med og uden fluenet.

Læs hele pressemeddelelsen fra DTU Fødevareinstituttet

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere