Foto: Colourbox

Fluenet er effektivt værn mod campylobacter

torsdag 14 feb 13
|

Fluenet for ventilationen til kyllingehuse kan reducere forekomsten af den sygdomsfremkaldende bakterie campylobacter i kyllingeflokke med trefjerdedele i sommerhalvåret. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som netop er offentliggjort i det anerkendte internationale tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Campylobacter er den bakterie, som globalt set er årsag til de fleste fødevareoverførte tilfælde af diarre, og som i nogen tilfælde kan føre til alvorlige sygdomme. Den seneste opgørelse fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser, at der var 212.064 tilfælde af campylobacter i 2010, men EFSA vurderer, at kun cirka 2% af tilfældene bliver rapporteret. Det betyder, at cirka 10 millioner bliver syge af infektioner med campylobacter hvert år i hele EU. Tidligere undersøgelser har vist, at kylling er den vigtigste smittekilde.

Hver sommer er campylobacter et stort problem i slagtekyllinger, og tidligere undersøgelser har vist, at fluer er en vigtig smittespreder. DTU Fødevareinstituttet har lavet en opgørelse over campylobacter i 10 kyllingehuse i Danmark, som havde fluenet i årene 2006 til og med 2009. Opgørelsen viser en nedgang i sommerhalvåret fra 40% til 10% positive flokke i huse med fluenet, mens der i vinterhalvåret ikke er forskelle mellem huse med og uden fluenet.

Læs hele pressemeddelelsen fra DTU Fødevareinstituttet

Relaterede Videoer  

Vis flere