Photo: Colourbox.com

DTU øger den internationale antibiotikaresistensrådgivning

torsdag 21 nov 19

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation har udnævnt DTU Fødevareinstituttet som nyt referencecenter for antibiotikaresistens.

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, har udpeget en række referencecentre verden rundt, som bistår med uafhængig, videnskabelig ekspertviden vedrørende forskellige dele af FAO’s arbejdsområde. Centrene understøtter også organisationens projekter ved f.eks. at udvikle evidensbaserede analyseværktøjer og -protokoller samt planlægge og gennemføre træningskurser.

DTU Fødevareinstituttet er i november 2019 blevet udpeget som et af FAO’s nye referencecenter for antibiotikaresistens. I den rolle skal instituttet bl.a. hjælpe laboratorier i hele verden med at blive bedre til at analysere prøver for tilstedeværelsen af resistensgener samt typebestemme resistente bakterier.

Det vil foregå dels ved at rådgive og træne laboratorierne i at gennemføre analyserne, og dels ved at udbyde såkaldte præstationsprøvninger, som har til formål at teste laboratoriers evne til at bestemme forekomsten af resistens i forskellige bakteriearter med hjælp af relevante målemetoder.

”At blive udnævnt som et af FAO’s referencecentre er en anerkendelse af vores faglige ekspertise på resistensområdet, som nu bliver bragt yderligere i spil internationalt. Det er vi stolte over,” siger institutdirektør Christine Nellemann fra DTU Fødevareinstituttet. 

Allerede international rådgiver i forhold til antibiotikaresistens

DTU Fødevareinstituttet er i forvejen WHO samarbejdscenter og EU referencelaboratorium på antibiotikaresistensområdet.

Instituttet varetager rollen som samarbejdspartner for de tre organisationer ud fra en One Health-tankegang, som dækker både fødevarer, mennesker og dyr.

"At blive udnævnt som et af FAO’s reference centre er en anerkendelse af vores faglige ekspertise på resistensområdet, som nu bliver bragt yderligere i spil internationalt."
Institutdirektør Christine Nellemann

One Health bygger på en forståelse af, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd kun kan sikres i det lange løb, hvis vi fokuserer samlet på alle områder.

Læs mere

Læs om Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år på DTU Fødevareinstituttets temasite om antibiotikaresistens

Danmarks samarbejde med FAO på resistensområdet er nærmere beskrevet i en rapport fra FAO: Tackling antimicrobial use and resistance in pig production: lessons learned in Denmark.

Ambition om global overvågning

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet arbejder med kollegaer verden over på at udvikle et globalt overvågningssystem, som kontinuerligt overvåger forekomst og spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistens.

Sådanne globale overvågningsdata vil f.eks. kunne bruges til at tackle sygdomme, når de truer med at sprede sig ud over et lands grænser og udvikle sig til pandemier som eksempelvis ebola, mæslinger, polio eller kolera.

Læs om, hvordan forskerne tager forskellige – også utraditionelle – metoder i brug for at indfri ambitionen om et globalt overvågningssystem i DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelse fra den 8. marts 2019: Spildevand afslører antibiotikaresistens i hele verden.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere