Foto Emiel Molenaar/Unsplash

Gødning kan i fremtiden produceres, hvor det skal anvendes

onsdag 22 apr 20

Kontakt

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik
45 25 31 70

Kontakt

Debasish Chakraborty
Chief Consultant in Innovation
DTU Fysik
45 25 31 98

Kontakt

Anil Haraksingh Thilsted
Nanolab - gæst - 347
DTU Nanolab

Fakta om projektet

Officiel titel: E-Ammonia, Electrochemical Ammonia Production

Varighed: 3 år

Innovationsfondens investering: 19,5 mio. kr.

Samlet budget: 27,2 mio. kr.

Forskere vil revolutionere produktionen af ammoniak til gødning, så den kan ske på det enkelte landbrug eller gartneri. Det skal ske bæredygtigt ved brug af elektricitet, f.eks. fra vind eller sol, samt vand og luft.

Ammoniak er helt nødvendig som gødning for at sikre produktion af fødevarer overalt i verden. I dag fremstilles ammoniak ved hjælp af fossile brændstoffer på store anlæg, hvorfra det distribueres til slutbrugerne. Den nuværende produktionsmetode kræver nemlig både høje temperaturer på flere hundrede grader og et stort tryk på mindst 150 bar. Det betyder, at fremstillingen af ammoniak, hvoraf 90 procent anvendes til gødning, lægger beslag på mere end 1 procent af verdens samlede energiforbrug.

Der er derfor stor interesse for at finde alternative måder at producere ammoniak. Et hold forskere på DTU Fysik med professor Ib Chorkendorff i spidsen er allerede kommet det første skridt. 

”Vi har i laboratoriet fremstillet ammoniak både bæredygtigt og under almindelige temperatur- og trykforhold. Til processen har vi anvendt elektricitet i form af elektrokatalyse samt vand og kvælstof fra luften,” siger Ib Chorkendorff. 

Den nye metode skal i de kommende tre år udvikles i projektet E-Ammonia, som Innovationsfonden har investeret 19,5 mio. kr. i. 

Ambitiøst mål

Projektets meget ambitiøse mål er at skalere den nye fremstillingsmetode med en faktor 1.000, så den ikke blot fungerer på 1 cm2 i laboratoriet, men også på 1 m2 i den virkelige verden. Det vil ske på samme måde som i brændselsceller, nemlig ved at stable cellerne. Hvis det lykkes, vil det være muligt at udvikle produktionsanlæg, der kan fremstille flere kilo ammoniak i timen og dermed er realistiske at introducere på markedet. 

"I dag udgør transportomkostninger en betydelig del af prisen for gødningen, så et andet oplagt marked for de kommende små ammoniakanlæg er landbrug i udviklingslande, hvor dårlig infrastruktur betyder en mangedobling af prisen"
Ib Chorkendorff

”I første omgang forestiller vi os, at eksempelvis gartnerier og landbrug med vandingsanlæg vil være interesserede i selv at kunne fremstille ammoniak. Det vil være billigere for dem, ligesom de lettere vil kunne tildele planterne ammoniak, når de har brug for det – og dermed mindske udvaskningen af uudnyttet kvælstof,” siger Ib Chorkendorff.  

”I dag udgør transportomkostninger en betydelig del af prisen for gødningen, så et andet oplagt marked for de kommende små ammoniakanlæg er landbrug i udviklingslande, hvor dårlig infrastruktur betyder en mangedobling af prisen. I disse områder vil en selvstændig forsyning af elektricitet til anlægget med eksempelvis solceller også være helt oplagt,” siger Ib Chorkendorff.

Store vækstmuligheder

For at sikre at udviklingen af ammoniak-produktionen foregår på den mest optimale måde, indgår virksomheden Spectro Inlets i E-Ammonia-projektet. Virksomheden producerer en mikrochip, der indgår i analyseinstrumenter til forskning i vandig elektrokemi og industriel monitorering, eksempelvis på biogasanlæg. Fremover skal den udvikles til også at kunne måle på produktionen af ammoniak.

”Projektet er en fantastisk mulighed for at udvikle vores eksisterende mikrochip til også at kunne måle i de væsker, der indgår i elektrokatalysen til produktion af ammoniak. Vi er allerede godt på vej og har den første prototype klar,” siger direktør Anil Thilsted, Spectro Inlets.

Anil Thilsted tilføjer, at den kommende mikrochip også vil kunne åbne døre for virksomheden til andre interessante markeder, eksempelvis til den voksende produktion af batterier til elektronisk udstyr.

Vækstmulighederne for en ny metode til fremstilling af ammoniak er også store. Når E-Ammonia-projektet slutter om tre år, er målet at danne en virksomhed til fremstilling og salg af de nye ammoniak-produktionsanlæg. 

Den amerikanske Breakthrough Energy Ventures-fond indgår derfor som partner i projektet og er ansvarlig for at udarbejde den afsluttende businesscase. Fonden er grundlagt af Bill Gates og 20 andre globale erhvervsledere med ønsket om at støtte startup-virksomheder, som kan bidrage til en reduktion på mindst 500 millioner tons udledning af CO2 om året. En bæredygtig ammoniakproduktion er således af stor interesse for fonden.

Ib Chorkendorff forudser, at den nye fremstillingsmetode på den helt lange bane vil betyde, at ammoniak også vil kunne anvendes til lagring af energi og som brændstof til eksempelvis skibe.

Projektets partnere

DTU Fysik

DTU Fysik arbejder bl.a. i ’Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals’ med at udvikle løsninger til bæredygtig energi. Forskningen omfatter grundvidenskabelige udfordringer og har samtidig fokus på at omsætte denne til anvendt teknologi.

DTU Fysik leder E-Ammonia projektet

Spectro Inlets ApS

Spectro Inlets ApS er en start-up virksomhed, der bygger sin forretning på en innovativ mikrochip membranteknologi, som er udviklet på DTU Fysik.

Breakthrough Energy Ventures

En amerikansk venture kapital investeringsfond, grundlagt af Bill Gates og 20 andre globale erhvervsledere. Fonden støtter start-up virksomheder, der kan bidrage med at reducere CO2 udslip med mindst 500 millioner tons om året.

Stanford University

Stanford Universitet har et tæt samarbejde med DTU Fysik. I dette projekt bidrager forskerne på Stanford til udviklingen af prototyper til teknologien bag produktion af ammoniak ved elektrokatalyse.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere