InGOS

DTU deltager i europæisk netværk om måling af drivhusgasser

torsdag 08 dec 11
|
DTU er en af 34 institutioner i 15 lande, som bidrager med målinger af andre drivhusgasser end CO2i et nyt EU-finansieret netværk, InGOS. Netværket har fokus på at skaffe præcise oplysninger om udledningen af metan og lattergas som grundlag for en mere målrettet klimaindsats.

For at kunne træffe de rigtige beslutninger i forhold til klimaet, må man have adgang til pålidelige målinger af drivhusgasudledningerne, ikke kun udledningerne af CO2, som der er mest fokus på, men også andre gasser med ligeså skadelige virkninger, blandt andet metan og lattergas.

Hidtil har tallene for disse drivhusgasser mest bygget på antagelser baseret på tal for husdyrhold, gødningsforbrug etc. Nu vil et nyt EU-finansieret netværk, InGOS, skaffe reelle målinger af udledningerne i de 15 deltagende lande. Der vil blive målt fra tårne, bjergtoppe, master og andre relevante punkter rundt omkring i Europa, og netværket vil samtidig arbejde med computermodeller, der kan give et præcist billede af, hvor og hvor meget, der udledes af andre drivhusgasser end CO2. Målet er at skabe et bedre grundlag for at vurdere, om den europæiske klimapolitik virker efter hensigten.

Målinger fra tårne, toppe, master og marker
DTU er en af de 34 institutioner og den eneste danske, som deltager i InGOS. Risø DTU bliver i den sammenhæng et såkaldt værkstedsområde, hvor der vil blive foretaget atmosfæremålinger fra meteorologimasten og fra den pilemark, der blev etableret for et par år siden for at vurdere kulstofkredsløbet i forbindelse med dyrkning af afgrøder til energi. Disse målinger vil også blive brugt til sammenligning af måleteknikker i netværket, og Risø DTU vil i løbet af projektets fireårige periode holde en til to workshops for medlemmerne om målemetoder og modellering.

Integrated non-CO2 Greenhouse Gas Observing System
InGOS-projektet løber over fire år med et budget på godt 10 millioner euro. Kick-off-mødet blev holdt den 21.-22. november i Holland hvor den projektledende institution Energy research Centre of the Netherlands (ECN) har hjemme. 

Læs mere om InGOS her...

Læs mere om ECN her...

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere