Foto: Line Reeh, DTU Aqua

Dansk åleekspedition sætter kurs mod Sargassohavet

fredag 28 feb 14

Kontakt

Peter Munk
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 09

Kontakt

Line Reeh
Chefkonsulent, Kommunikation & Innovation
DTU Diplom
31 96 49 29

Skibet

Togtet foregår med DTU’s primære havundersøgelsesskib Dana. Dana er 80 meter langt og stikker 5,7 meter. Dana er Danmarks største havundersøgelsesskib og er det eneste oceangående danske forskningsskib. Skibet blev bygget i 1980-81 på Dannebrog Værft i Århus specielt til havundersøgelser. Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning. Der er plads til 38 personer på skibet, heraf en besætning på 12-15 mand.

Find baggrundsinformation om Dansk Åleekspedition 2014 på aqua.dtu.dk 

Danmarks største havforskningsskib, Dana, sejler fredag den 28. februar 2014 kl. 12 fra Hirtshals med kurs mod Sargassohavet ud for Floridas kyst. Her skal danske forskere undersøge, hvilken rolle klimabetingede ændringer i ålens gydeområder spiller for ålens voldsomme tilbagegang i Europa. Ekspeditionen varer to måneder.

Dansk Åleekspedition 2014 ledes af DTU Aqua og samler ledende eksperter fra en række danske og udenlandske universiteter. De mere end 20 forskningsprojekter på ekspeditionen skal tilsammen udfylde hullerne i vores viden om den værdifulde og kritisk truede åls forplantning og start på livet. Togtet foregår med DTU’s havundersøgelsesskib Dana.

”På grund af den dramatiske nedgang i bestanden af europæiske ål de sidste 30 år er der et særligt akut behov for at forstå hvordan ålens livscyklus påvirkes af mennesker, miljøforhold og klimaændringer,” siger togtleder og seniorforsker Peter Munk, DTU Aqua.

Ålen er helt speciel ved at den gyder så langt fra opvækstområderne i Europa, hvorefter ålelarverne får et lift med havstrømmene de 6000 kilometer tilbage til Europas kyster. Der kommer i dag kun 2-10 procent af de små ål tilbage til Europas kyster, som der gjorde i 1970’erne. Ålen kom i 2008 på listen over kritisk truede arter hos Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN).

Ifølge DTU’s rektor, Anders Bjarklev, er ekspeditionen i tråd med universitetets ønske om at videreudvikle aktiviteterne inden for life science – et område, som udgør en stadigt voksende del af DTU’s virksomhed.

”Det er med glæde vi leder et initiativ som dette. Det samler kræfterne i dansk havforskning på et område, hvor Danmark historisk har været i front, og indsamlingen af ny viden vil bidrage til at styrke både vores forståelse for ålens naturlige livscyklus og vores udvikling af opdrætserhvervet,” siger Anders Bjarklev.


Opdræt endnu ikke muligt
Ud over at kortlægge præcis hvor ålens gydning foregår, og hvordan den spiller sammen med og påvirkes af klimaafhængige fronter og havstrømme, så vil forskerne blandt andet søge svar på, hvorfor ålen yngler netop i Sargassohavet, hvilken rute ålelarverne tager tilbage til Europa, og hvad de lever af på deres lange rejse.

Manglende viden om ålelarvers kost og behov er i øjeblikket en væsentlig flaskehals i forhold til at kunne opfostre ålelarver i opdræt i Danmark.

Følg ekspeditionen på Facebook 
Ruten

  • 28. februar 2014: Afgang fra Hirtshals
  • 14. marts: Ankomst til Bermuda, hvor den danske forskerbesætning går om bord. 
  • 15. marts - 6. april: Første feltperiode fra Bermuda til Bermuda. Godt halvdelen af denne feltperiode foregår i Bermudatrekanten. 
  • 7. april - 22. april: Anden feltperiode fra Bermuda til Azorerne
  • 23. april - 5. maj: Tredje feltperiode hvor Dana returnere til Hirtshals. Under sejladsen tilbage til Europa bliver der hele vejen taget prøver og fisket efter åleyngel for at følge vandringen tilbage til Europa.

Togtet finansieres af Dansk Center for Havforskning og Carlsbergfondet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere