Foto: DONG Energy

DTU etablerer nyt center for konstruktions- og materialeforskning

fredag 27 sep 13
|

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35

Villum Fonden

Villum Fonden har i mere end 40 år støttet banebrydende forskning, sociale og kulturelle formål og projekter, der bidraget til et bæredygtigt samfund.
Villum Fonden og Velux fonden er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. Velux og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

En milliondonation fra Villum Fonden har muliggjort etableringen af et internationalt førende forskningscenter ved DTU. DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi står bag det nye forskningscenter

Villum Fonden har doneret 76 mio. kroner til oprettelsen af et nyt eksperimentelt DTU-center ”Villum Center for Advanced Structural and Material Testing”. Centeret skal med sit unikke udstyr og kompetencer understøtte grundlæggende mekanisk forskning og udvikling af nye bæredygtige, innovative konstruktioner og materialer, der kan spare samfundet for store investeringer og mindske påvirkningen af miljøet.

Organisationen bag det nye center – som finansieres af DTU Byg, DTU Mekanik og DTU Vindenergi – er allerede en realitet. De tre institutter skal drive og vedligeholde centret, der skal forbinde eksisterende og nye testfaciliteter på DTU Campus i Kgs. Lyngby og DTU Campus Risø i Roskilde.

Store udfordringer venter
Institutterne bidrager til en væsentlig del af centrets faciliteter med deres eget udstyr og deres egen fysiske infrastruktur – et beløb der estimeres til 150 mio. kr., mens Fonden bidrager med 76 mio. kr. til nyt udstyr og apparatur. Centerets faciliteter etableres over de kommende tre år.

”Det moderne samfunds infrastruktur – dets konstruktioner og materialer - står over for store udfordringer. Der er behov for hurtigere at introducere nye bæredygtige teknologier i vores fysiske infrastruktur. Samtidig koster selvsamme infrastruktur store investeringer i renovering, vedligeholdelse og fornyelse.

Forskningsmiljø i verdensklasse

Udfordringerne i forbindelse med at innovere, opbygge og vedligeholde et bæredygtigt samfund kan kun imødekommes, hvis vi får en større viden om og en bedre forståelse af sammenhængen mellem materialer og konstruktioner, som vi kan dele i et forskningsmiljø i verdensklasse.

Det er denne opgave, det nye center skal hjælpe ved at understøtte grundlæggende forskning i udviklingen og optimeringen af konstruktioner, byggematerialer og strukturkomponenter til vindmøller, samtidig med at det skal tiltrække nye forskningsprojekter og internationale forskere, ” siger hovedansøger, professor Henrik Stang, vicedirektør ved DTU Byg.

Det anslås, at mindst seks større forskningsprojekter – nationale eller EUsponserede – kan drage fordel af det nye DTU-center I løbet af de næste to til tre år. Projekterne vil typisk have et budget på 10-15 mio. kr. for de danske samarbejdspartneres deltagelse. Centret vil desuden øge muligheden for at tiltrække ph.d.-projektet og post doc-projekter, og dermed øge antallet af det samlede antal forskningsprojekter.

Læs pressemeddelelsen

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere